Pomocník systému OBERON
Nastavenie dátumu a času vo fiškálnom zariadení

Pokladnica OBERON > Pokročilé vedomosti > Nastavenie dátumu a času vo fiškálnom zariadení

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o nastavení dátumu a času vo fiškálnych zariadeniach podporovaných v systéme OBERON.

Základné informácie

Postup zápisu dátumu a času v systéme OBERON:

Zmenu v nastaveniach zariadení môže vykonávať len používateľ s príznakom Administrátor a na počítači, ku ktorému je toto zariadenie pripojené.

  1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Servis, Zariadenia.
  2. Kurzorom označte fiškálne zariadenie  ,v ktorom chcete nastaviť dátum a čas. Rozoznáte ho podľa názvu, prípadne podľa názvu počítača, ku ktorému je pripojený. Fiškálne zariadenie musí byť pripojené, t. j. musí komunikovať s počítačom, na ktorom nastavenie vykonávate.
  3. Dvojklikom na zariadenie alebo tlačidlom Upraviť otvorte formulár Zariadenie. Následne stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie.
  4. Vo formulári Nastavenia fiškálneho zariadenia v záložke Komunikácia stlačte tlačidlo Zapísať do zariadenia.
  5. V sprievodcovi vyberte Dátum a čas a zápis vykonajte tlačidlom Dokončiť.
  6. Vykonané nastavenia potvrďte tlačidlom OK. Následne môžete znovu otvoriť Pokladnicu OBERON a pokračovať v prevádzke.
Príbuzné témy