Pomocník systému OBERON
Nastavenie dátumu a času vo fiškálnom module

Pokladnica OBERON > Pokročilé vedomosti > Nastavenie dátumu a času vo fiškálnom module

Pri zmene letného a zimného času je možné, že čas na fiškálnej tlačiarni sa automaticky nesynchronizuje s aktuálnym časom systému Windows. Vtedy sa na displeji fiškálneho modulu a na dokladoch z neho zobrazuje chybný čas. Zadanie dátumu a času je možné nastaviť v servisnom programe k danej fiškálnej tlačiarni alebo je možné využiť funkciu Zápis do fiškálneho modulu v systéme OBERON.

Postup zápisu dátumu a času v systéme OBERON:

Zmenu v nastaveniach zariadení môže vykonávať len používateľ s právom Administrátor a na počítači, ku ktorému je toto zariadenie pripojené.

  1. V systéme OBERON v ponuke Servis otvorte formulár Zariadenia.
  2. Označte fiškálny modul  ,v ktorom požadujete nastaviť dátum a čas. Rozoznáte ho podľa názvu, prípadne podľa názvu počítača, ku ktorému je pripojený. Fiškálny modul musí byť pripojený (musí komunikovať) k počítaču, na ktorom nastavenie vykonávate.
  3. Dvojklikom na zariadenie alebo tlačidlom Upraviť otvorte formulár Zariadenie. Následne stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie.
  4. Vo formulári Nastavenia fiškálneho modulu v záložke Komunikácia stlačte tlačidlo Zapísať do modulu.
  5. V sprievodcovi vyberte Dátum a čas a zápis vykonajte tlačidlom Dokončiť.
  6. Zatvorte tak sprievodcu, ako aj všetky formuláre. Následne môžete znovu otvoriť Pokladnicu OBERON a pokračovať v prevádzke.
Príbuzné témy