Pomocník systému OBERON
Inštalácia zákazníckeho displeja OBERON

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Zákaznícke displeje > Zákaznícky displej OBERON > Inštalácia zákazníckeho displeja OBERON

Táto téma Pomocníka obsahuje postup inštalácie a návod na použitie zákazníckeho displeja OBERON.

Postup inštalácie

  1. Zákaznícky displej pripojte do voľného USB portu počítača.
  2. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
  3. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
  4. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte názov zariadenia, vyberte typ zariadenia Zákaznícky displej, model EXALOGIC OBERON, zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom nastavte komunikačný port, do ktorého je zariadenie pripojené. Ak je displej správne nastavený, zobrazí sa na ňom informácia o pripojenom porte a aktuálny dátum a čas.
  5. Následne môžete vyplniť Text displeja po predaji (riadok 1 a 2).
  6. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
  7. Inštalácia zákazníckeho displeja je ukončená.

  Návod na použitie Zákaznícky displej OBERON

Príbuzné témy

CustomerDisplays