Pomocník systému OBERON
Inštalácia zákazníckeho displeja OBERON

Táto téma Pomocníka obsahuje postup inštalácie a návod na použitie zákazníckeho displeja OBERON - hardvérového zariadenia, ktoré sa používa v prepojení s modulom Pokladnica OBERON na informovanie spotrebiteľa o cene predávaného výrobku alebo poskytovanej služby.

Postup inštalácie

  Návod na použitie Zákaznícky displej OBERON

Príbuzné témy