Pomocník systému OBERON
Inštalácia zákazníckeho displeja OBERON

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Zákaznícke displeje > Zákaznícky displej OBERON > Inštalácia zákazníckeho displeja OBERON

Táto téma Pomocníka obsahuje postup inštalácie a návod na použitie zákazníckeho displeja OBERON.

Postup inštalácie

  1. Zákaznícky displej pripojte do voľného USB portu počítača.
  2. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
  3. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
  4. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári vyberte typ zariadenia Zákaznícky displej, zadajte názov zariadenia, vyberte model EXALOGIC OBERON a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom nastavte komunikačný port, do ktorého je zariadenie pripojené. Ak je displej správne nastavený, zobrazí sa na ňom informácia o pripojenom porte a aktuálny dátum a čas.
  5. Následne môžete vyplniť Text displeja po predaji (riadok 1 a 2).
  6. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
  7. Inštalácia zákazníckeho displeja je ukončená.

  Návod na použitie Zákaznícky displej OBERON

Príbuzné témy