Pomocník systému OBERON
Inštalácia čítačky dokladov XTIOT XTZ62x

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Čítačky dokladov > Čítačka dokladov XTIOT XTZ62x > Inštalácia čítačky dokladov XTIOT XTZ62x

Táto téma Pomocníka obsahuje postup inštalácie a návod na použitie čítačky dokladov XTIOT XTZ62x.

Postup inštalácie

  1. Čítačku pripojte do voľného USB portu počítača. V prehľade konfiguračných čiarových kódov uvedených nižšie nasnímajte kód Začať nastavenie, následne nasnímajte kód Prepnúť do USB virtuálneho sériového portu a napokon kód Ukončiť nastavenie. V počítači sa vytvorí sériový port z pripojenia USB.
  2. Nekorektné načítanie kódu je signalizované bzučiakom, korektné načítanie je signalizované pípnutím. Na korektné načítanie kódu je niekedy potrebné čítačku pri snímaní mierne nakloniť do šikmej polohy.
  3. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
  4. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
  5. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári vyberte typ zariadenia Čítačka dokladov, zadajte názov zariadenia, vyberte model XTIOT XTZ62x a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom vyberte správny komunikačný port. Tu je zároveň možné otestovať komunikáciu s čítačkou dokladov.    
  6. Stlačením tlačidla OK sa inštalácia čítačky ukončí.


 

  Návod na použitie XTIOT XTZ62x

  Manuál na aktualizáciu firmvéru pre XTIOT XTZ62B

Príbuzné témy