Pomocník systému OBERON
Formulár Prehľad obsadenosti izieb

Formulár Prehľad obsadenosti izieb zobrazuje za zvolené obdobie (rozsah dátumov) komplexné údaje nielen o obsadenosti izieb (aj v členení podľa typov izieb), ale aj presné informácie o ubytovaných a rezervovaných osobách, ako aj údaje o jednotlivých obratoch (tržbách) vyjadrených sumách s DPH. V prípade, že je ubytovacie zariadenie členené na objekty (budovy, prípadne viaceré ubytovacie zariadenia v jednej databáze), umožňuje zostaviť prehľad obsadenosti aj za jednotlivé objekty (pomocou tzv. rýchleho filtra v ľavom bočnom paneli). Formulár je dostupný z Grafického prehľadu izieb, tlačidlo Možnosti - Zobraziť prehľad obsadenosti izieb.

Prehľad zobrazovaných informácií

Prehľad obsadenosti izieb poskytuje veľké množstvo informácií, tu sú niektoré z nich:

Popis formulára Prehľad obsadenosti izieb

Okupometer

Okupometer (z lat. occupatio) - graficky zobrazuje obsadenosť ubytovacieho zariadenia za určité obdobie.

Zelená šípka - denná obsadenosť (za dnešný deň).
Tmavomodrá šípka - obsadenosť za posledných 7 dní.
Svetlomodrá zóna - obsadenosť za posledných 365 dní.

Zobrazenie 7-dňovej a ročnej obsadenosti je možné zakázať právom Prehľad obsadenosti izieb (podrobný rozbor). Okupometer zobrazuje obsadenosť podľa dátumu spracovania. Ak bude dátum spracovania v budúcnosti, obsadenosť sa bude počítať nielen z ubytovania, ale aj z rezervácií. Obsadenosť sa počíta podľa počtu osôb ubytovaných (alebo rezervovaných) na izbe. Pri výpočte obsadenosti izieb s prístelkami je použitá nasledujúca metodika: pri izbe napr. izba 2+2 obsadenosť 1+0 = 50 %, 2+0 = 100 %, 2+1 = 125 %, 2+2 = 150 %.

Obdobie

Zadáva sa rozsah dátumov, za ktorý sa má zostaviť prehľad obsadenosti izieb. Rozsah je možné nastaviť zadaním dátumov alebo počtu dní od dátumu začiatku. Rozsah dátumov je možné určiť ešte pred otvorením tohto formulára - ak sa v grafickom prehľade izieb označí rozsah dátumov, prehľad obsadenosti izieb sa zostaví podľa tohto výberu.

Zobrazenie údajov

Jednoduché - zobrazuje prehľad obsadenosti v členení podľa izieb, pričom sa niektoré stĺpce prehľadu nezobrazujú, napr. detailné členenie rezervácií.
Rozšírené - zobrazuje prehľad obsadenosti v členení podľa izieb, pričom sa zobrazujú všetky stĺpce prehľadu.
Podrobné - zobrazuje prehľad obsadenosti v členení podľa izieb, ako aj podľa typov izieb, sú zobrazené všetky stĺpce prehľadu.

Spôsob výpočtu obratov

K dátumu príchodu  (Obrázok č. 2) - obrat ubytovania (z hotelového účtu) alebo rezervácie (z kalkulácie ceny) je uvedený v deň začiatku pobytu (príchodu).
Rozpočítať po dňoch (Obrázok č. 1) - obrat ubytovania (z hotelového účtu) alebo rezervácie (z kalkulácie ceny) je rozpočítaný na každý deň pobytu, napr. pri ubytovaní na 7 dní vo výške 700 € každý deň bude uvedená suma 100 €.
K ukončeniu pobytu - obrat ubytovania (z hotelového účtu) alebo rezervácie (z kalkulácie ceny) je uvedený v posledný deň ubytovania, t. j. deň pred fyzickým odchodom z ubytovacieho zariadenia.
Obrázok č. 1: Základný prehľad obsadenosti izieb
Obrázok č. 2: Podrobný prehľad obsadenosti izieb
Príbuzné témy