Pomocník systému OBERON
Skladová karta - zloženie výrobku

Základné informácie

Formulár Zloženie výrobku je dostupný z formulára Skladová karta, v záložke Základné, tlačidlo Zloženie. V tomto formulári je možné definovať zloženie výrobku. Poradie položiek je možné zmeniť pomocou panela na zmenu poradia položiek zoznamu (modrých šípok). Výrobok je špeciálna skladová karta, ktorá sa skladá z viacerých iných skladových kariet. Vtedy sa pri vydaní výrobku uskutoční výdaj zo všetkých kariet, z ktorých sa daný výrobok skladá.

Príklad

Máme skladovú kartu Počítač. Bude to výrobok, ktorý sa bude skladať z iných skladových kariet a to:

- monitor
- tlačiareň
- pamäť RAM
- základná doska s procesorom
- pevný disk
- skrinka
- CD/DVD mechanika

Pri vydaní počítača zo skladu sa automaticky odpíše zo všetkých uvedených skladových kariet potrebné množstvo.

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti sú dostupné v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Vytvoriť doplňujúci text z textových skratiek

Funkcia vytvorí doplňujúci text z textových skratiek. Textové skratky sú zadané na skladovej karte v poli Názov v hranatých zátvorkách. Po spustení funkcie na skladovej karte bude v poli Doplňujúci text pridané textové skratky, ktoré sa budú tlačiť na vystavenej faktúre.

Príklad: pri predaji skladovej karty Počítač bude na faktúre vytlačený aj text WIN8.1, PENTIUM, NVIDIA, HD1000GB atď..

Príbuzné témy