Pomocník systému OBERON
Formulár Zloženie výrobku

Formulár Zloženie výrobku umožňuje definovať zloženie skladovej karty typu výrobok. Formulár je dostupný z formulára Skladová karta, záložka Základné, tlačidlo Zloženie po zvolení typu karty Výrobok.

Popis formulára Zloženie výrobku

Nový/Oprava

Pomocou tlačidla je možné pridať skladovú kartu do výrobku, resp. upraviť už pridanú skladovú kartu. Do zloženia skladovej karty nie je možné pridať iný výrobok.
Pri pridávaní skladovej karty do výrobku je možné zadať Hrubé množstvo a Čisté množstvo, ktoré je očistené od odpadu pri spracovaní. Napr. z hrubého množstva 0,5 m2 textilnej látky je možné po vykonaní strihu získať 0,4 m2 čistého množstva látky.

Súčet obstarávacích cien

Celková obstarávacia cena výrobku je súčtom obstarávacích cien jej jednotlivých zložiek.

Ďalšie možnosti

Ďalšie možnosti sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Vytvoriť doplňujúci text z textových skratiek

Funkcia vytvorí doplňujúci text z textových skratiek zložiek výrobku. Textové skratky možno zadať skladovej karte vo formulári Skladová karta, záložka Základné, v poli Názov v hranatých zátvorkách, napr. Crucial SO-DIMM 16 GB DDR4 3200 MHz CL22 [16 GB RAM]. Po spustení funkcie sa na skladovej karte výrobku (napr. skladaného počítača) do poľa Doplňujúci text automaticky pridá textová skratka 16 GB RAM.

Príbuzné témy