Pomocník systému OBERON
Pobočková synchronizácia

OBERON - hlavná ponuka > Servis > Pobočková synchronizácia

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Pobočková synchronizácia v ponuke Servis programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Ďalšie informácie získate v téme Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'On-line pobočková synchronizácia'.
Príbuzné témy