Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'On-line pobočková synchronizácia'

Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'On-line pobočková synchronizácia' umožňuje nadefinovať nastavenia automatickej úlohy On-line pobočková synchronizácia na automaticky vykonávanú on-line synchronizáciu údajov medzi pobočkou, prípadne viacerými pobočkami a centrálou jednej firmy, keď komunikácia medzi pobočkou a centrálou prebieha s oneskorením len niekoľkých desiatok sekúnd. Formulár je dostupný z:

Popis formulára Nastavenie automatickej úlohy 'On-line pobočková synchronizácia'

V záložke je zobrazený aktuálny stav synchronizácie, v odôvodnených prípadoch ju možno aj pozastaviť.
Nastavujú sa typy (evidencie), ktoré sa budú synchronizovať.
Nastavuje sa databáza centrály v cloude.
Príbuzné témy