Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'On-line pobočková synchronizácia'

Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'On-line pobočková synchronizácia' umožňuje nadefinovať nastavenia automatickej úlohy na automaticky vykonávanú on-line synchronizáciu údajov medzi pobočkou, prípadne viacerými pobočkami a centrálou jednej firmy, keď komunikácia medzi pobočkou a centrálou prebieha s oneskorením len niekoľkých desiatok sekúnd.

Popis formulára Nastavenie automatickej úlohy 'On-line pobočková synchronizácia'

Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy (ponuka Servis, Nastavenia programu, oddiel Firma, Všeobecné, záložka Pobočky) - v časti On-line pobočkový režim stlačte tlačidlo Nastaviť alebo z programu OBERON Center, oddiel Automatické úlohy, tlačidlo Pridať alebo Upraviť - otvorí sa formulár Automatické úlohy, v ktorom vyberte typ úlohy On-line pobočková synchronizácia a stlačte tlačidlo Nastaviť.

V záložke je zobrazený aktuálny stav synchronizácie, v odôvodnených prípadoch je ju možné aj pozastaviť.
Nastavujú sa typy (evidencie), ktoré sa budú synchronizovať.
Nastavuje sa databáza centrály v cloude.
Príbuzné témy