Pomocník systému OBERON
Ako odoslať databázu účtovnej jednotky pomocou internetu?

Riešenie technických problémov > Ako odoslať databázu účtovnej jednotky pomocou internetu?

V tejto téme Pomocníka je popísaný postup, ako v odôvodnených prípadoch odoslať databázu účtovnej jednotky, prípadne iný súbor firme EXALOGIC v súlade so všeobecným nariadením na ochranu osobných údajov (GDPR).

Základné informácie

Zálohovanie údajov

Zálohovať údaje je možné dvoma rôznymi spôsobmi:

  1. Pomocou funkcie Zálohovanie údajov (ponuka Servis). Táto metóda je vhodná pre menej skúsených používateľov. V sprievodcovi funkcie je potrebné zvoliť cestu, kam má program záložné súbory umiestniť (napr. medzi dokumenty alebo na pracovnú plochu). Pri zálohovaní údajov OBERON vytvorí dva súbory, a to FIRMA.ZAL a FIRMA.Z01 (v prípade, že sú údaje uložené v súbore s údajmi s názvom FIRMA). Tieto dva súbory je potrebné zaslať dodávateľovi programu. Ďalšie informácie o zálohovaní je možné získať v téme Všeobecné informácie o zálohovaní.
  2. Pomocou komprimačného nástroja (zip) skomprimovať databázový súbor firmy (dátové údaje o firme). Databázový súbor má príponu MDB, napr. Firma.MDB. Databáza je uložená v adresári \\OBERON\Data_U\Firma.mdb. Predovšetkým v sieťovej prevádzke OBERON-u je pravdepodobné, že databáza sa nachádza v inom umiestnení na serveri. Presnú cestu k databáze je možné nájsť v ponuke programu Pomocník - O programe - tlačidlo Detaily.

Odoslanie zálohy dodávateľovi

Odoslať údaje je možné buď e-mailom, alebo pomocou služby Zaslanie súboru pre EXALOGIC na stránke upload.exalogic.sk. E-mailom je vhodné zasielať súbory s veľkosťou maximálne 10 MB, ale len také, ktoré neobsahujé osobné údaje. Pomocu služby na stránke upload.exalogic.sk je možné zaslať väčšie súbory (maximálne však s veľkosťou 2 GB), ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje. V prípade, že potrebujete zaslať viac súborov, skomprimujte ich do jedného súboru formátu .zip.

  1. Pri zasielaní súborov e-mailom otvorte e-mailový účet (napr. pomocou Microsoft Outlook alebo sa prihláste na webmail, napr. gmail.com) a vytvorte novú e-mailovú správu. K správe pripojte súbor Firma.Z01 ako prílohu. E-mailovú správu môžete poslať na adresu: exalogic@exalogic.sk. Do správy je vhodné vložiť aj sprievodný text a kontaktné údaje.
  2. Pri zasielaní súborov pomocou služby Zaslanie súboru pre EXALOGIC na stránke upload.exalogic.sk postupujte takto:
    a) Stlačením tlačidla VYBRAŤ... nalistujte súbor, ktorý chcete odoslať. Odporúčaný formát súboru je .zip.
    b) Vyplňte kontaktné údaje. Povinné polia sú: Názov účtovnej jednotky, Kontaktná osoba, E-mail a Tel. číslo). V poli Popis môžete uviesť ľubovoľný text, napr. popis problému.
    c) Stlačením tlačidla ODOSLAŤ sa súbor s vyplnenými údajmi odošle.
Službu Zaslanie súboru pre EXALOGIC na stránke upload.exalogic.sk použite len po predchádzajúcej konzultácii s pracovníkom telefonického centra podpory firmy EXALOGIC.
Príbuzné témy