Pomocník systému OBERON
Ako odoslať databázu účtovnej jednotky pomocou internetu?

Riešenie technických problémov > Zaslanie databázy na analýzu > Ako odoslať databázu účtovnej jednotky pomocou internetu?

V tejto téme Pomocníka je popísaný postup, ako v odôvodnených prípadoch odoslať databázu účtovnej jednotky (prípadne iný súbor) firme EXALOGIC v súlade so všeobecným nariadením na ochranu osobných údajov (GDPR).

Základné informácie

Odoslanie zálohy databázy

Odoslanie zálohy databázy sa skladá z dvoch základných krokov:

1. Zálohovanie údajov

Pri zálohovaní údajov je potrebné rozlišovať, či ide o súborovú databázu Microsoft Access, alebo databázu SQL servera. Bližšie informácie o zálohovaní údajov v systéme OBERON získate v téme Všeobecne o zálohovaní.

2. Odoslanie zálohy dodávateľovi programu (firme EXALOGIC)

Odoslať údaje je možné buď e-mailom, alebo pomocou služby Zaslanie súboru pre EXALOGIC na stránke upload.exalogic.sk. E-mailom je vhodné zasielať súbory s veľkosťou maximálne 10 MB, ale len také, ktoré neobsahujú osobné údaje. Pomocou služby na stránke upload.exalogic.sk je možné zaslať väčšie súbory (maximálne však s veľkosťou 2 GB), ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje. V prípade, že potrebujete zaslať viac súborov, skomprimujte ich do jedného súboru formátu .zip.

  1. Pri zasielaní súborov e-mailom otvorte e-mailový účet (napr. pomocou Microsoft Outlook alebo sa prihláste na webmail, napr. gmail.com) a vytvorte novú e-mailovú správu. K správe pripojte záložný súbor databázy ako prílohu. E-mailovú správu môžete poslať na adresu: exalogic@exalogic.sk. Do správy je vhodné vložiť aj sprievodný text a kontaktné údaje.
  2. Pri zasielaní súborov pomocou služby Zaslanie súboru pre EXALOGIC na stránke upload.exalogic.sk postupujte takto:
    a) Stlačením tlačidla VYBRAŤ... nalistujte súbor, ktorý chcete odoslať. Odporúčaný formát súboru je .zip.
    b) Vyplňte kontaktné údaje. Povinné polia sú: Názov účtovnej jednotky, Kontaktná osoba, E-mail a Tel. číslo). V poli Popis môžete uviesť ľubovoľný text, napr. popis problému.
    c) Stlačením tlačidla ODOSLAŤ sa súbor s vyplnenými údajmi odošle.
Službu Zaslanie súboru pre EXALOGIC na stránke upload.exalogic.sk použite len po predchádzajúcej konzultácii s pracovníkom telefonického centra podpory firmy EXALOGIC.
Príbuzné témy