Pomocník systému OBERON
OBERON tlačí len niektoré tlačové výstupy

Riešenie technických problémov > Problémy s tlačou > OBERON tlačí len niektoré tlačové výstupy

Táto téma Pomocníka je venovaná problému, keď OBERON niektoré tlačové výstupy tlačí a niektoré nie, prípadne ich netlačí korektne. 

Príbuzné témy