Pomocník systému OBERON
Zamestnanec používa firemné vozidlo aj na súkromné účely

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Praktické rady > Zamestnanec používa firemné vozidlo aj na súkromné účely

Základné informácie

Postup

  1. V ponuke Mzdy vyberte položku Tvorba miezd.
  2. V zozname vyberte pracovníka. Stlačte tlačidlo Upraviť mzdu.
  3. Otvorí sa formulár Úprava mzdy. V záložke Zložky mzdy stlačte tlačidlo Nový a vyberte zo zoznamu Iný príjem.
  4. Zobrazia sa mzdové predkontácie, vyberte predkontáciu 284 - Firemné vozidlo (použitie zamestnancom).

Príklad

V januári 2015 firma kúpila auto za 10 000 €, ktoré zaradila do majetku firmy. Auto používa aj pracovník, a to tak na služobné, ako aj na súkromné účely. Každý rok bude cena znížená o sumu 1 250 €, ktorá bola vypočítaná ako 12,5 % z hodnoty 10 000.

Rok Vstupná cena Cena pre výpočet Mesačný nepeňažný príjem
2015 10000 10000 100
2016 10000 8750 87.50
2017 10000 7500 75
2018 10000 6250 62.50
2019 10000 5000 50
2020 10000 3750 37.50
2021 10000 2500 25
2022 10000 1250 12.5
2023 10000 - 0
Príbuzné témy