Pomocník systému OBERON
Zamestnanec používa firemné vozidlo aj na súkromné účely

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Praktické rady > Zamestnanec používa firemné vozidlo aj na súkromné účely

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie týkajúce sa používania firemného vozidla zamestnancom aj na súkromné účely.

Základné informácie   

Postup zadania nepeňažného príjmu    

  1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Mzdy, Pracovné pomery pracovníkov.
  2. Vyberte (označte kurzorom) pracovný pomer pracovníka, ktorému chcete zadať nepeňažný príjem a stlačte tlačidlo Oprava.
  3. Otvorí sa formulár Pracovný pomer pracovníka, v záložke Mzdové sadzby stlačte tlačidlo Nový-Iný príjem.
  4. Stlačte tlačidlo výberu  a vyberte predkontáciu 284 - Firemné vozidlo (použitie zamestnancom).
  5. Zadajte rozsah platnosti nepeňažného príjmu a zadajte tarifu.
  6. Vykonané nastavenia uložte stlačením tlačidla OK. Nepeňažný príjem sa bude zobrazovať pri tvorbe miezd vo formulári Úprava mzdy, záložka Zložky mzdy. V prípade, že pracovníkovi už bola vygenerovaná mzda, je potrebné mzdu opätovne vygenerovať (Tvorba miezd, tlačidlo Možnosti).

Príklad

V januári 2023 firma kúpila auto za 40 000 €, ktoré zaradila do majetku firmy. Auto používa aj pracovník, a to tak na služobné, ako aj na súkromné účely. Každý rok sa bude cena na výpočet nepeňažného príjmu zamestnanca znižovať o sumu 5 000 € (12,5 % z hodnoty 40 000 €).

Rok Vstupná cena Cena na výpočet Mesačný nepeňažný príjem
2023 40 000 40 000 400
2024 40 000 35 000 350
2025 40 000 30 000 300
2026 40 000 25 000 250
2027 40 000 20 000 200
2028 40 000 15 000 150
2029 40 000 10 000 100
2030 40 000 5 000 50
2031 40 000 - 0
Príbuzné témy