Pomocník systému OBERON
Doplatok do sumy minimálnej mzdy

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Praktické rady > Doplatok do sumy minimálnej mzdy

Základné informácie

Manuálne zadanie doplatku do mzdy

Doplatok do sumy minimálnej mzdy počíta program automaticky v prípade, že pracovníkovi vznikol nárok na doplatok. Doplatok je možné zadať aj manuálne, a to pri Tvorbe miezd.

  1. V ponuke Mzdy zvoľte položku Tvorba miezd.
  2. Vyberte pracovníka a stlačte tlačidlo Upraviť mzdu.
  3. Otvorí sa formulár Úprava mzdy, v záložke Zložky mzdy stlačte tlačidlo Nový - Základná mzda.
  4. Vyberte predkontáciu 150 - Doplatok do minimálnej mzdy. Ak sa taká predkontácia v zozname nenachádza, je potrebné vytvoriť novú predkontáciu podľa Obrázku č. 1.
  5. Zadajte sumu doplatku a stlačte tlačidlo OK. Doplatok bude pridaný medzi Zložky mzdy.
Obrázok č. 1: Mzdová predkontácia - Doplatok do minimálnej mzdy

 

Príbuzné témy