Pomocník systému OBERON
Doplatok do sumy minimálnej mzdy

Mzdy a dochádzka > Mzdy > Praktické rady > Doplatok do sumy minimálnej mzdy

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o doplatku do minimálnej mzdy.

Základné informácie

Manuálne zadanie doplatku do minimálnej mzdy

  1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Mzdy, Tvorba miezd, prípadne stlačte tlačidlo  v nástrojovej lište OBERON-u. 
  2. Vyberte (označte kurzorom) mzdu pracovníka, ktorému chcete zadať doplatok.
  3. Stlačte tlačidlo Upraviť mzdu. Otvorí sa formulár Úprava mzdy. V záložke Zložky mzdy stlačte tlačidlo Nový-Základná mzda a zo zoznamu mzdových predkontácií vyberte predkontáciu 150 - Doplatok do min. mzdy.
  4. Zobrazí sa formulár Základná mzda, v ktorom zadajte tarifu (sumu doplatku).
  5. Stlačením tlačidla OK (spracované) sa formulár uzatvorí. Formulár môžete zatvoriť aj tlačidlom OK (koncept), ktorý sa používa na označovanie ešte nespracovaných a nedokončených miezd.
Príbuzné témy