Manažér rezervačných kanálov (Channel Manager)

Manažér rezervačných kanálov (channel manager) je rozhranie, ktoré umožňuje prepojenie ubytovacieho a rezervačného systému (PMS) s rezervačnými portálmi (Booking.com, Hotels.com, Expedia, Airbnb, Hostelworld a množstvom ďalších). V systéme OBERON ide o prepojenie modulu Hotelová recepcia a zvoleného jedného alebo viacerých rezervačných portálov. Prepojenie spočíva v automatickom odosielaní obsadenosti a v prijímaní rezervácií ubytovania. Umožňuje tak automaticky aktualizovať tieto údaje na viacerých rezervačných platformách súčasne.

Systém OBERON umožňuje prepojenie s týmito manažérmi rezervačných kanálov:

AvailPro - Smart Channel Manager,
Beds24.com - Channel Manager.

Obrázok č. 1: Spôsob práce manažéra rezervačných kanálov

Prečo používať manažér rezervačných kanálov

  • Aktuálna obsadenosť – obsadenosť ubytovacieho zariadenia v rezervačných portáloch je neustále aktuálna.
  • Časová úspora – nie je potrebné sa prihlasovať do rôznych rezervačných portálov a aktualizovať zmeny obsadenosti, všetky zmeny stačí robiť priamo v OBERON-e.
  • Finančná úspora – za prácu osoby, ktorá by inak tieto údaje musela aktualizovať manuálne.
  • Zvýšenie predaja – možnosť mať napojenie na viacero rezervačných portálov, a tým zvýšiť počet predajných kanálov (viac rezervácií za menej úsilia).
  • Revenue manažment – ušetrený čas je možné venovať výnosovému manažmentu (revenue manažmentu).
  • Zníženie rizika prebukovania – minimalizuje sa riziko prebukovania izieb.
  • Odbúranie chybovosti – s automatickou aktualizáciou údajov sa odbúrava chybovosť pri manuálnom zapisovaní údajov.
  • 24/7 – služba je dostupná 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Rezervačný formulár Beds24.com

Na webovej stránke ubytovacieho zariadenia je možné bezplatne (v rámci ceny licencie Beds24.com) umiestniť rezervačný formulár (web booking engine, smart booking engine, on-line booking system atď.) manažéra rezervačných kanálov Beds24.com. Viac informácií získate na stránke Rezervačný formulár Beds24.com.

Ukážky obrazoviek Beds24.com

Ukážky obrazoviek AvailPro