Pomocník systému OBERON
Grafický prehľad stolov

Pokladnica OBERON > Pokročilé vedomosti > Grafický prehľad stolov

Grafický prehľad stolov zobrazuje pôdorys reštaurácie s rozmiestnením stolov a umožňuje otvárať pokladničné účty jednoduchým kliknutím na príslušný stôl. Výhody grafického prehľadu sa prejavia predovšetkým v spojení s dotykovou obrazovkou. Grafický prehľad stolov je prístupný v reštauračnom režime Pokladnice OBERON alebo aj použitím klávesovej skratky Ctrl+G.

 Základné možnosti

Postup vytvorenia grafického prehľadu stolov

Pred definovaním grafického prehľadu stolov je potrebné byť do systému prihlásený ako používateľ - administrátor a mať nadefinované Otvorené účty (stoly) - tlačidlo Systém.
  1. V ponuke Sklad, Pokladnica OBERON stlačte tlačidlo Systém, zobrazí sa formulár Systém, kde v záložke Základné stlačte tlačidlo Definovať na definíciu grafického rozmiestnenia otvorených účtov.
  2. Vo formulári Definícia grafických prehľadov vytvoríme nový alebo opravíme existujúci Grafický prehľad stolov. Následne v okne Sekcia grafického editora zadáme/opravíme Názov sekcie a stlačíme tlačidlo Definovať rozmiestnenie, čím sa dostaneme do Grafického editora.
  3. V prípade, že máte k dispozícii podkladový obrázok nalistujte ho v paneli Nástroje - Pracovná plocha v políčku Obrázok pomocou tlačidla výberu. Podkladový obrázok je pôdorys reštaurácie s rozmiestnenými stolmi, nakreslený alebo vytvorený v externom programe (napr. MS Paint, Adobe Photoshop, Corel Draw, Auto CAD, Autodesk Revit, 3D Studio Max...). Podporované formáty obrázkov sú bmp, gif, jpg, jpeg, png. Môžeme nastaviť aj ostatné nastavenia, ako farba pozadia, zobrazenie mriežky.
  4. V paneli Nástroje - Objekt v spodnej časti vyberieme Exa.Components Aktívna zóna, ktorý uchopením myšou presunieme do priestoru Pracovnej plochy nad stôl, ktorý bude reprezentovať. V atribúte objektu ID objektu zvolíme názov už definovaného Otvoreného stola.
  5. Takýmto spôsobom je potrebné umiestniť aktívnu zónu nad každý stôl. Ďalej je možné dokresliť aj Objekty reštaurácie ako stoly, stoličky, lavice, kvety priamo v grafickom prehľade. Každý objekt môže (podľa výkonnosti počítača) spomaliť prácu s grafickým prehľadom stolov, preto sa odporúča tieto objekty zakresliť do podkladového obrázku.
  6. Podobným spôsobom je možné umiestniť Legendu stolov.
  7. Tlačidlo OK uloží zmeny v grafickom prehľade a zavrie editor. Tlačidlom Zatvoriť zatvoríme editor, pričom grafický prehľad ostane bez zmeny.
Zaujímavou možnosťou, ako jednoducho vytvoriť grafický prehľad stolov, je nafotiť celú reštauráciu, bar alebo jednotlivo každý stôl. Tieto obrázky potom vložte v editore a prideľte im aktívnu zónu.
Príbuzné témy