Pomocník systému OBERON
Snímanie RFID kľúčov EXALOGIC ECI-20

Základné informácie

Snímač RFID kľúčov ECI-20 sa môže použiť:

V prípade, že firma používa snímač ECI-20 pri prihlasovaní používateľov a zároveň chce používať snímač pri identifikácii vernostných kariet, je potrebné mať dve zariadenia ECI-20. Obidva snímače musia byť pridané do zariadení v systéme OBERON (jeden snímač ako snímač prístupu, druhý ako snímač čiarového kódu).

Vlastnosti snímača ECI-20

Inštalácia snímača prístupových kľúčov

  1. Pripojte snímač k počítaču pomocou rozhrania USB a nainštalujte ovládač virtuálneho sériového portu. Tento ovládač vytvorí virtuálny COM port v počítači (obrázok č. 1). Ovládač je k dispozícii na stránklach www.exalogic.sk v sekcii Na stiahnutie.
    Obrázok č.1: Správca zariadení

      
  2. V programe OBERON  zvoľte ponuku Servis, položku Zariadenia. Stlačte tlačidlo Pridať v okne Zariadenie, v záložke Typ zariadenia zvoľte Snímač prístupu alebo Snímač čiarového kódu, Model zvoľte ECI-20.
  3. Cez tlačidlo Nastaviť zariadenie nastavte Komunikačný port. Číslo COM portu získate v správcovi zariadení (obrázok č. 1). Správnosť overíte priložením RFID kľúča, ktorý by mal správne zobraziť kód kľúča v textovom poli.
  4. V ponuke Servis zvoľte položku Používatelia. Vyberte používateľa, ktorému chcete priradiť prístupový kľúč, stlačte tlačidlo Oprava. Zobrazí sa formulár Používateľ. V záložke Podrobnosti priložte k snímaču jeden z prístupových kľúčov, do poľa Kód rýchleho prístupu bude zosnímaný kód z kľúča.
  5. Tým je inštalácia snímača ukončená. Po ďalšom spustení pokladnice sa objaví formulár na prihlásenie používateľa, pričom na prihlásenie stačí priložiť kľúč ku snímaču.
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

11.9.2018