Pomocník systému OBERON
Snímanie RFID kľúčov EXALOGIC ECI-20

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Snímanie prístupu > Snímanie RFID kľúčov EXALOGIC ECI-20

Základné informácie

Snímač RFID kľúčov ECI-20 sa môže použiť:

V prípade, že firma používa snímač ECI-20 pri prihlasovaní používateľov a zároveň chce používať snímač pri identifikácii vernostných kariet, je potrebné mať dve zariadenia ECI-20. Obidva snímače musia byť pridané do zariadení v systéme OBERON (jeden snímač ako snímač prístupu, druhý ako snímač čiarového kódu).

Vlastnosti snímača ECI-20

Inštalácia snímača prístupových kľúčov

  1. Pripojte snímač k počítaču pomocou rozhrania USB a nainštalujte ovládač virtuálneho sériového portu. Tento ovládač vytvorí virtuálny COM port v počítači (obrázok č. 1). Ovládač je k dispozícii na stránklach www.exalogic.sk v sekcii Na stiahnutie.
    Obrázok č.1: Správca zariadení

      
  2. V programe OBERON  zvoľte ponuku Servis, položku Zariadenia. Stlačte tlačidlo Pridať v okne Zariadenie, v záložke Typ zariadenia zvoľte Snímač prístupu alebo Snímač čiarového kódu, Model zvoľte ECI-20.
  3. Cez tlačidlo Nastaviť zariadenie nastavte Komunikačný port. Číslo COM portu získate v správcovi zariadení (obrázok č. 1). Správnosť overíte priložením RFID kľúča, ktorý by mal správne zobraziť kód kľúča v textovom poli.
  4. V ponuke Servis zvoľte položku Používatelia. Vyberte používateľa, ktorému chcete priradiť prístupový kľúč, stlačte tlačidlo Oprava. Zobrazí sa formulár Používateľ. V záložke Podrobnosti priložte k snímaču jeden z prístupových kľúčov, do poľa Kód rýchleho prístupu bude zosnímaný kód z kľúča.
  5. Tým je inštalácia snímača ukončená. Po ďalšom spustení pokladnice sa objaví formulár na prihlásenie používateľa, pričom na prihlásenie stačí priložiť kľúč ku snímaču.
Príbuzné témy