Pomocník systému OBERON
Formulár Základné nastavenia webovej služby OBERON Vernostný systém (server)

Pred nastavením webovej služby odporúčame oboznámiť sa s touto technológiou v téme Webové služby - základné informácie. Formulár Základné nastavenia webovej služby je dostupný z programu OBERON ponuka Servis, Nastavenia webových služiebWebové služby OBERON alebo z programu OBERON Center, oddiel Rozhranie webovej služby, tlačidlo Pridať alebo Upraviť.

Popis formulára Základné nastavenia webovej služby

Nastavenia webovej služby sa vzťahujú na systémového používateľa, pomocou ktorého je daná služba v module OBERON Center prihlásená a hosťovaná - používateľa je potrebné vybrať v hornej časti formulára. Ak je webová služba spustená a aby sa tu uvedené zmeny v nastaveniach webovej služby uplatnili, je nevyhnutné webovú službu reštartovať.

Zabezpečenie

Umožňuje zvoliť systém prístupu k webovej službe:

Certifikát zabezpečenia SSL

Umožňuje vybrať už inštalovaný certifikát, alebo vygenerovať nový v prípade zvoleného zabezpečeného pripojenia.

Pre zabezpečenú komunikáciu je možné použiť aj už existujúci certifikát. Ďalšie informácie o jeho inštalácii je možné získať na nasledovných stránkach:

Autentifikácia používateľov

Umožňuje zvoliť spôsob prihlásenia sa do webovej služby:

Popis formulára OBERON vernostný systém (server)

Tento formulár je dostupný z programu OBERON Center, oddiel Rozhranie webovej služby, tlačidlo Pridať alebo Upraviť, Typ služby: OBERON. Zobrazí sa formulár Základné nastavenia webovej služby OBERON vernostný systém (server), kde je potrebné stlačiť tlačidlo Podrobné nastavenia webovej služby...

Anonymizácia údajov

Anonymizácia údajov predstavuje takú zmenu osobných údajov, po ktorej už tieto osobné údaje nemožno prideliť určitej osobe. Anonymizáciu možno nastaviť:

  • Bez anonymizácie (všetky údaje dostupné) - všetky údaje budú dostupné bez obmedzení.
  • Anonymizácia len osobných údajov osoby - anonymizované budú len základné údaje osoby (meno, priezvisko, čiastočná adresa), ostatné údaje budú dostupné bez obmedzení.
  • Anonymizácia identifikačných údajov osoby - anonymizované budú nasledovné údaje - dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, presná adresa, e-mail, číslo telefónu.
  • Prístup len k číslu karty - všetky údaje o vernostnej karte budú anonymizované, klient môže zistiť len číslo vernostnej karty.
  • Anonymizovať všetko - všetky údaje budú anonymizované, klient môže overiť len existenciu karty.

Virtuálna registračná pokladnica

Pri použití vernostnej karty sa môžu položky dokladu zapisovať do databázy. Virtuálna registračná pokladnica predstavuje pokladnicu nadefinovanú v zariadeniach programu.  

Predvolená zľava

Zadáva sa predvolená zľava, ktorá bude použitá pri vytvorení novej vernostnej karty.
Nastavujú sa sklady alebo zoskupenia skladov, z ktorých sa môžu čerpať benefity. Benefit môže byť vo forme určitej zľavnenej položky, prípadne poskytnutí tovaru či služby zadarmo.  
Ďaľšie informácie o vernostnom programe získate v téme Vernostné (zľavové) systémy a v téme Vernostný systém (klient)
Príbuzné témy