Pomocník systému OBERON
Formulár Základné nastavenia webovej služby OBERON Vernostný systém (server)

Pred nastavením webovej služby odporúčame oboznámiť sa s touto technológiou v téme Webové služby - základné informácie. Formulár Základné nastavenia webovej služby je dostupný z programu OBERON ponuka Servis, Nastavenia webových služiebWebové služby OBERON alebo z programu OBERON Center, oddiel Rozhranie webovej služby, tlačidlo Pridať alebo Upraviť.

Popis formulára Základné nastavenia webovej služby

Nastavenia webovej služby sa vzťahujú na systémového používateľa, pomocou ktorého je daná služba v module OBERON Center prihlásená a hosťovaná - používateľa je potrebné vybrať v hornej časti formulára. Ak je webová služba spustená a aby sa tu uvedené zmeny v nastaveniach webovej služby uplatnili, je nevyhnutné webovú službu reštartovať.

Zabezpečenie

Certifikát zabezpečenia SSL

Autentifikácia používateľov

Popis formulára OBERON Vernostný systém (server)

Tento formulár je dostupný z programu OBERON Center, oddiel Rozhranie webovej služby, tlačidlo Pridať alebo Upraviť, Typ služby: OBERON. Zobrazí sa formulár Základné nastavenia webovej služby OBERON Vernostný systém (server), kde je potrebné stlačiť tlačidlo Podrobné nastavenia webovej služby...

Anonymizácia údajov

Virtuálna registračná pokladnica

Predvolená zľava

Nastavujú sa sklady alebo zoskupenia skladov, z ktorých sa môžu čerpať benefity. Benefit môže byť vo forme určitej zľavnenej položky, prípadne poskytnutí tovaru či služby zadarmo.  
Ďaľšie informácie o vernostnom programe získate v téme Vernostné (zľavové) systémy a v téme Vernostný systém (klient)
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

11.9.2018