Pomocník systému OBERON
Zdroje rezervácie

Základné informácie

Postup vytvorenia rezervácie ubytovania je dostupný v téme Zaevidovanie rezervácie.
Obrázok č. 1: Tlačový výstup vo forme grafu  
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018