Pomocník systému OBERON
Správa údržby

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Správa údržby

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Správa údržby v ponuke Hotel programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Definovať predmet údržby je možné vo formulári Predmet údržby.
Obrázok č. 1:  Formulár Grafický prehľad izieb s vyznačenými dňami na údržbu izieb počas prevádzky (Izba štandard A102) a mimo prevádzky (Izba štandard A103Izba štandard A104)

Ďalšie informácie

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje na zadaný e-mailový kontakt manuálne odoslať jednoduchú e-mailovú správu. Správu je možné vytvoriť z preddefinovaných predlôh, ktoré možno podľa potreby upravovať, ďalšie predlohy je možné vytvárať podľa požiadaviek účtovnej jednotky. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy