Pomocník systému OBERON
Aktualizácia z internetu

O automatickej aktualizácii

Postup inštalácie

  1. Spustite program OBERON Center a zvoľte oddiel Aktualizácia z internetu.
  2. Stlačte tlačidlo Vyhľadať aktualizácie - vyhľadá najnovšiu dostupnú aktualizáciu.
  3. Následne stlačte tlačidlo Stiahnuť - čas sťahovania závisí od rýchlosti pripojenia na internet. V poznámke sa zobrazuje priebeh sťahovania aktualizácie - počkajte na stiahnutie kompletného súboru.
  4. Stlačte tlačidlo Inštalovať. Kladne potvrďte ďalšie informačné formuláre inštalátora.
  5. Ak po inštalácii sprievodca inštaláciou vyžaduje reštart počítača, rešpektujte to a nechajte inštalátor po dokončení reštartovať počítač.

Popis nastavenia automatickej aktualizácie

V programe OBERON Center, oddiel Aktualizácia z internetu stlačte tlačidlo Nastavenia. Otvorí sa formulár, v ktorom je možné nastaviť nasledovné možnosti:

Sieťová inštalácia                                                   

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018