Pomocník systému OBERON
Rozúčtovanie na viac účtov účtovného rozvrhu

Podvojné účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Rozúčtovanie na viac účtov účtovného rozvrhu

V tejto téme Pomocníka sú uvedené informácie o možnosti rozúčtovania dokladu na viac účtov účtovného rozvrhupodvojnom účtovníctve.

Základné informácie   

Obrázok č. 1: Sekcia Účtovanie formulára Zápis v účtovnom denníku
Príbuzné témy