Pomocník systému OBERON
Predaj a výmena poukazov

Pokladnica OBERON > Pokročilé vedomosti > Predaj a výmena poukazov

Táto téma Pomocníka je venovaná zásadám predaja a výmeny poukazov (darčekové poukážky, knižné poukazy a pod.) v systéme OBERON.

Základné informácie

Poukaz je v zákone o DPH definovaný ako nástroj, s ktorým je spojená povinnosť prijať ho ako protihodnotu alebo jej časť za dodanie tovaru alebo dodanie služby a na ktorom alebo v súvisiacej dokumentácii ku ktorému je uvedený tovar alebo služba, ktoré sa majú dodať, alebo totožnosť možných dodávateľov vrátane podmienok použitia tohto nástroja.

Z hľadiska účelu zákon o DPH rozdeľuje poukazy na:

1. Jednoúčelové poukazy

2. Viacúčelové poukazy

Zásady predaja a výmeny poukazov

Princípy predaja a výmeny poukazov sa líšia v závislosti od toho, o aký typ poukazu ide.

Viacúčelové poukazy

Obrázok č. 1: Výmena viacúčelového poukazu za tovar

 

Jednoúčelové poukazy

Obrázok č. 2: Výmena jednoúčelového poukazu pri vyššej hodnote tovaru

Obrázok č. 3: Pokladničný doklad pri výmene jednoúčelového poukazu s rovnakou hodnotou tovaru (vľavo) a vyššou hodnotou tovaru (vpravo)

 

Viac informácií vrátane princípov zdaňovania poukazov nájdete v článku Nové pravidlá pre poukazy.
Príbuzné témy