Pomocník systému OBERON
Tlač poznámky namiesto názvu na pokladničnom doklade

Pokladnica OBERON > Začíname pracovať > Tlač poznámky namiesto názvu na pokladničnom doklade

Táto téma Pomocníka je venovaná špeciálnej funkcii systému OBERON, ktorá umožňuje nahradiť názov položky za poznámku pri zaevidovaní (tlači) pokladničného dokladu.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Nastavenie typu platby pre hotovostnú platbu

Použitie na pokladnici

  1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku SkladPokladnica OBERON.
  2. Pri predaji na pokladnici stlačte tlačidlo . Otvorí sa formulár Oprava položky, v ktorom zadajte Poznámku.
  3. Stlačte tlačidlo Tlač dokladu a v záložke Všetky typy platieb vyberte nastavený typ platby (napr. s názvom Hotovosť - poznámka za názov). Na pokladničný doklad sa namiesto názvu položky vytlačí text z poľa Poznámka.
Príbuzné témy