Pomocník systému OBERON
Tlač Poznámky namiesto Názvu na pokladničný bloček

Pokladnica OBERON > Začíname pracovať > Tlač Poznámky namiesto Názvu na pokladničný bloček

Základné informácie

Použitie na pokladnici

Pri predaji je potrebné doplniť poznámku k položke, následne stlačiť tlačidlo Tlač dokladu a vybrať možnosť Hotovosť s poznámkou (typ platby má v nastaveniach začiarknutú možnosť Názov položky dokladu zamieňať za poznámku). Na pokladničný doklad sa namiesto názvu položky vytlačí text z poľa Poznámka.

Obrázok č. 1: Nastavenie typu platby 

Ďalšie informácie v článku na internete Tlač Poznámky namiesto Názvu na pokladničný doklad
Príbuzné témy