Pomocník systému OBERON
Inštalácia digitálnej podpisovej podložky EXALOGIC-DSP1

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Digitálne podpisové podložky > EXALOGIC-DSP1 > Inštalácia digitálnej podpisovej podložky EXALOGIC-DSP1

Táto téma Pomocníka obsahuje postup inštalácie a návod na použitie digitálnej podpisovej podložky EXALOGIC-DSP1.

Nastavenia v OBERON-e

  1. Podpisovú podložku pripojte do voľného USB portu počítača. Počkajte, kým sa zariadenie pridá medzi zariadenia systému Windows (v sekcii Zariadenia s rozhraním HID pribudne zariadenie s názvom HID-compliant vendor-defined device). Priebeh inštalácie sa zobrazí na displeji zariadenia.
  2. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
  3. Spustite program OBERON - Agenda firmy. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári vyberte typ zariadenia Digitálna podpisová podložka a zadajte názov zariadenia. Ak používate prevádzky, zvoľte príslušnú prevádzku. Ďalej vyberte model EXALOGIC-DSP1, zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje.
  4. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom je možné otestovať komunikáciu s podpisovou podložkou. Po stlačení tlačidla Otestovať podpis sa rozsvieti displej podpisovej podložky. Ak komunikácia prebehla v poriadku, rozsvieti sa displej podpisovej podložky. Podpíšte sa na displeji podložky elektromagnetickým perom, ktoré je súčasťou podložky, a rovnakým perom stlačte na podložke tlačidlo OK. Podpis sa odošle a zobrazí sa v testovacom okne v OBERON-e.
  5. Stlačením tlačidla OK sa inštalácia podpisovej podložky ukončí.

  Návod na použitie EXALOGIC-DSP1

Príbuzné témy