Pomocník systému OBERON
Inštalácia čítačky dokladov Access OCR31x

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Čítačky dokladov > Čítačka dokladov OCR31x > Inštalácia čítačky dokladov Access OCR31x

Táto téma Pomocníka obsahuje postup inštalácie a návod na použitie čítačky dokladov Access OCR31x - hardvérového zariadenia, ktoré umožňuje automaticky načítať identifikačné údaje z občianskych preukazov, pasov, víz a iných identifikačných kariet.

Postup inštalácie

Nastavenie predvolenej konfigurácie

Ak aj napriek dodržaniu postupu inštalácie zariadenie nepracuje správne, je potrebné nastaviť USB rozhranie.

  1. Na webovej stránke výrobcu zariadenia vyhľadajte zariadenie OCR315e/OCR316e.
  2. Kliknite na Configuration Tool a súbor CammelTools.zip uložte do počítača.
  3. Rozbaľte zip archív a spustite súbor CammelTools.exe.
  4. V programe vyberte možnosť Modify USB Interface a zvoľte možnosť HID.
Obrázok č. 1:  Program CamelTools

 

  Návod na použitie Access OCR31x

Príbuzné témy