Pomocník systému OBERON
Inštalácia čítačky dokladov Access OCR31x

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Čítačky dokladov > Čítačka dokladov OCR31x > Inštalácia čítačky dokladov Access OCR31x

Táto téma Pomocníka obsahuje postup inštalácie a návod na použitie čítačky dokladov Access OCR31x.

Nastavenia v OBERON-e

  1. Čítačku pripojte do voľného USB portu počítača.
  2. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
  3. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
  4. V ponuke Servis, Správca doplnkov nainštalujte Ovládač pre čítačku dokladov (preukazov totožnosti) Access OCR31x.
  5. Po nainštalovaní doplnku zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári vyberte typ zariadenia Čítačka dokladov, zadajte názov zariadenia, vyberte model Access OCR315x a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom je možné otestovať komunikáciu s čítačkou dokladov. Ak komunikácia prebehla v poriadku, na čítačke zasvieti zelené svetlo. Problémy s komunikáciou signalizuje červené svetlo.
  6. Stlačením tlačidla OK sa inštalácia čítačky ukončí.

Nastavenie predvolenej konfigurácie

Ak aj napriek dodržaniu postupu inštalácie zariadenie nepracuje správne, je potrebné nastaviť USB rozhranie.

  1. Na webovej stránke výrobcu zariadenia vyhľadajte zariadenie OCR315e/OCR316e.
  2. Kliknite na Configuration Tool a súbor CammelTools.zip uložte do počítača.
  3. Rozbaľte zip archív a spustite súbor CammelTools.exe.
  4. V programe vyberte možnosť Modify USB Interface a zvoľte možnosť HID.
Obrázok č. 1:  Program CamelTools

 

  Návod na použitie Access OCR31x

Príbuzné témy