Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Beds24'

Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Beds24' umožňuje nadefinovať nastavenia automatickej úlohy Manažér rezervačných kanálov Beds24 pre modul Hotelová recepcia. Úloha umožňuje exportovať údaje o voľných a obsadených ubytovacích kapacitách ubytovacieho zariadenia, ako aj import rezervácií ubytovania. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisAutomatické úlohy, tlačidlo Nový - otvorí sa formulár, v ktorom vyberte daný typ automatickej úlohy a stlačte tlačidlo Nastaviť.

Popis formulára Nastavenie automatickej úlohy 'Beds24'

URL Beds24 - https://api.beds24.com/json/

API Key - po prihlásení do účtu Beds24 zvoľte ponuku Accounts, Account Access a v sekcii API Key 1 zadajte do poľa API Key ľubovoľný prístupový kľúč (akoby heslo), pomocou ktorého bude OBERON pristupovať k Beds24.

 

Otestovať komunikáciu medzi systémami Beds24 a OBERON je možné stlačením tlačidla Otestovať.

Príbuzné témy