Pomocník systému OBERON
Sprievodca XML komunikácia - odoslať na e-mail

Sprievodca XML komunikácia - odoslať na e-mail umožňuje exportovať záznamy vo formáte XML a následne ich odoslať elektronickou poštou (v prílohe e-mailu budú priložené dokumenty vo formáte XML, prípadne aj PDF). Dostupný je z knihy pohľadávok po kliknutí na tlačidlo Možnosti.

Sprievodca umožňuje:

  1. Vybrať nastavenia XML komunikácie, ktoré sa majú uplatniť. Ak sa nevyberú žiadne nastavenia, export sa vykoná v natívnom formáte OBERON XML.
  2. V prípade potreby je možné do e-mailovej správy pripojiť tlačový výstup (faktúra, dodací list) ako súbor vo formáte PDF.
  3. Nastaviť jazyk správy. Jazykové súbory je možné doinštalovať z programu OBERON - Agenda firmy pomocou Správcu doplnkov (ponuka Servis). Viac informácií získate v téme Jazykové verzie OBERON-u.
  4. Určiť e-mailovú adresu, predmet a text e-mailovej správy.
  5. Odoslať samotnú správu.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.
Príbuzné témy