Pomocník systému OBERON
Hromadné vystavenie faktúr - pohľadávok

Fakturácia > Začíname pracovať > Hromadné vystavenie faktúr - pohľadávok

V tejto téme Pomocníka sú uvedené informácie o funkcii systému OBERON, ktorá umožňuje hromadne vytvoriť faktúryKnihe pohľadávok.

Pred hromadným vytvorením faktúr odporúčame vykonať zálohovanie údajov, pretože v prípade omylu môže nastať problém s vrátením knihy pohľadávok späť do pôvodného stavu.

Základné informácie

Odberateľov, pre ktorých budú vystavené faktúry, je možné vybrať z evidencie obchodných partnerov (pomocou označovania záznamov), prípadne z dokladov v knihe pohľadávok (na zúženie výberu je potrebné použiť filtre).

Dátumy vystavenia, zdaniteľného plnenia a splatnosti sa nepreberajú zo vzorovej faktúry, ale sú nastavené podľa systémového dátumu počítača.
Príbuzné témy