Pomocník systému OBERON
Hromadné vystavenie faktúr - pohľadávok

Fakturácia > Začíname pracovať > Hromadné vystavenie faktúr - pohľadávok

V tejto téme Pomocníka sú uvedené informácie o funkcii systému OBERON, ktorá umožňuje hromadne vytvoriť faktúryKnihe pohľadávok.

Pred hromadným vytvorením faktúr odporúčame vykonať zálohovanie údajov, pretože v prípade omylu môže nastať problém s vrátením knihy pohľadávok späť do pôvodného stavu.

Základné informácie

Dátumy vystavenia, zdaniteľného plnenia a splatnosti sa nepreberajú zo vzorovej faktúry, ale sú nastavené podľa systémového dátumu počítača.
Príbuzné témy