Pomocník systému OBERON
Otvoriť centrálnu databázu v cloude

OBERON - hlavná ponuka > OBERON > Otvoriť centrálnu databázu v cloude

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Otvoriť centrálnu databázu v cloude v ponuke OBERON programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len v prípade, že je v programe OBERON Center nastavená automatická úloha On-line pobočková synchronizácia a v programe OBERON - Agenda firmy je otvorená pobočková databáza.

Základné informácie

Príbuzné témy