Pomocník systému OBERON
Otvoriť lokálnu pobočkovú databázu

OBERON - hlavná ponuka > OBERON > Otvoriť lokálnu pobočkovú databázu

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Otvoriť lokálnu pobočkovú databázu v ponuke OBERON programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len v prípade, že je v programe OBERON Center nastavená automatická úloha On-line pobočková synchronizácia a v programe OBERON - Agenda firmy je otvorená centrálna databáza.

Základné informácie

Príbuzné témy