Pomocník systému OBERON
Nie je možné tlačiť žiadny tlačový výstup

Riešenie technických problémov > Problémy s tlačou > Nie je možné tlačiť žiadny tlačový výstup

Táto téma Pomocníka je venovaná problému, keď nie je možné vytlačiť z OBERON-u žiadny tlačový výstup. 

  1. Reštartujte počítač.
  2. Ak OBERON netlačí ani po reštarte, skúste najskôr zmeniť smerovanie tlače z programu na obrazovku. Ak je tlačový výstup zobrazený na obrazovke správne a tlačiareň aj napriek tomu netlačí, chyba bude mimo programu, napr. nedostatočne zasunutý konektor tlačiarne, chybný kábel alebo chybná tlačiareň, prípadne iná chyba.
  3. Ak nie je možné zobraziť tlačový výstup ani na obrazovke, skúste preinštalovať OBERON. Ak sa ani po preinštalovaní problém nevyrieši, skúste zopakovať inštaláciu, ale v Sprievodcovi inštalácie začiarknite pole Nahradiť pôvodné systémové súbory novými.
  4. Ak sa problém s tlačou stále nevyriešil, preinštalujte ovládač tlačiarne.
Príbuzné témy