OBERON - Agenda firmy

Moduly OBERON-u

 • OBERON je komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.
 • Podpora na celom území Slovenska - viac ako 70 zmluvných servisných partnerov zabezpečuje inštaláciu, zaškolenie, servis.
 • Slovenský produkt s 20 ročnou históriou - OBERON používa už viac ako 5400 firiem.

Účtovníctvo

Systém OBERON Vám ponúkne presne to, čo potrebujete - jednoduchosť, prehľadnosť, rýchlosť. Účtovanie nebolo nikdy predtým také jednoduché a to nemusíte byť ani zdatný účtovník - podvojné a jednoduché účtovníctvo, exporty údajov pre Finančnú správu, komunikácia s bankami, integrácia s ostatnými modulmi ...

Skladová evidencia

Modul Sklad obsahuje všetky evidencie potrebné pre vedenie skladu (skladového hospodárstva, MTZ). Rozšírená cenotvorba, varianty, výrobné čísla, komunikácia s internetovým obchodom a množstvo ďalších zaujímavých možností robí z tejto evidencie skutočne profesionálne riešenie.

Pokladnica OBERON

Vytvorte z Vášho počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu. Môžete pripojiť veľký sortiment fiškálnych modulov, pokladničných tlačiarní, displejov a množstvo ďalších prídavných zariadení. Pokladnica OBERON pozná veľkoobchodný, maloobchodný, reštauračný režim, prípadne špeciálne režimy činnosti ako je fast-food.

CRM a registratúra

Systém riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) ako aj mnohé vnútrofiremné procesy už nemusia byť nočnou morou. Mať poriadok v týchto veciach zvyšuje výkonnosť firmy, zlepšuje kontrolu nad zamestnancami a prináša úsporu času pri sledovaní obchodných prípadov, či pracovných úloh.

Hotelová recepcia

Modul prináša všetky bežné agendy, ako sú evidencia rezervácií, vedenie domovej knihy, rezervácií priestorov a športových potrieb, povinné hlásenia vízových cudzincov, on-line rezervácie a to len za zlomok ceny veľkých hotelových systémov.

Mzdy a dochádzka

Z balíka systému OBERON je to silný nástroj na spracovanie mzdovej a personálnej agendy. Je určený na výpočet všetkých typov miezd rýchlo a jednoducho.

Evidencia vozidiel

Táto evidencia Vám pomôže splniť zákonnú povinnosť s vykázaním uskutočnených jázd. Okrem toho získate prehľad o dopravných výkonoch vozidiel vo firme.

Mobilné riešenia

Ak chcete mať aktuálne informácie vždy a všade, používajte manažérsky nástroj OBERON Web. Nadstavbová webová aplikácia poskytuje v grafickej podobe informácie ako napr. aktuálne stavy zásob, tržby v pokladniciach, neuhradené faktúry, obsadenosť hotela a množstvo ďalších zaujímavých údajov.

Partnerské riešenia

OBERON je otvorený treťostranovým produktom. Vďaka webovým službám, otvorenému API (aplikačnému rozhraniu), XML komunikácie dokáže systém OBERON komunikovať s partnerským softvérom alebo službami.

V programe OBERON je možné využiť funkčnosť na automatické odosielanie  SMS správ.

Konfigurácia pre MySQL (MariaDB) databáz umiestnených na serveroch firmy ENGINE Slovakia, s.r.o.

Služby a servis v spojení s implementáciou bezplatného (Open Source) internetového obchodu Prestashop.

Mobilný čašník Papaya predstavuje moderné riešenie objednávania jedál a nápojov v reštauračných prevádzkach.

Systém CARDBERG predstavuje vernostný systém s pokročilými funkciami a možnosťami.

Potrebujete sa zorientovať a poradiť akým produktom a ako chrániť svoj počítač pred hrozbami?

Licencia a cenník

Softvérové produkty firmy EXALOGIC môžete získať bez akejkoľvek prvotnej investície. Stačí získať inštalačné súbory produktov a môžete začať pracovať.

Prispôsobte cenu svojim požiadavkám

Kalkulačka - Licencia pre jednu firmu

Základná cena

40 €


{math_result} €

{math_result} €

{math_result} €

{math_result} €

{math_result} €

Cena za moduly: {math_result} €


Licencia na počet používateľov v sieti sa rozumie ako počet súčasne prihlásených používateľov do danej firmy/databázy v rovnakom čase. V OBERON-e je možné vytvoriť ľubovolný počet používateľov aj bez licencie a počet počítačov, na ktoré sa softvér nainštaluje, nie je nijako obmedzený.

Cena za používateľov: {math_result} €


Cena za ročnú licenciu celkom (s DPH)

{math_result} €

Kalkulačka - Multilicencie

Multilicencia je určená pre účtovné firmy, ktorým dovoľuje pracovať s neobmedzeným počtom spracovávaných firiem. Táto licencia je naviazaná na vydaný hardvérový kľúč, ktorý je voľne prenosný medzi počítačmi. K cene multilicencie je potrebné pripočítať cenu hardvérového kľúča, kde cena kľúča je 10€. Zvýhodnená cena 200 € za licenciu MULTI (pre účtovníctvo a mzdy súčasne) platí v prípade, že licencie budú objednané naraz a budú na jednom hardvérovom kľúči.


{math_result} €

{math_result} €

{math_result} €


Cena za ročnú licenciu celkom (s DPH)

{math_result} €

Typy licencií

∞  - neobmedzene   ✔ je zahrnuté v licencii   × - nie je zahrnuté v licencii

Typy licencií - Účtovníctvo
 kniha alebo funkciažiadnaMiniŠtandardProfi
 zápisy v účtovnom denníku1001 00010 000
 zápisy v peňažnom denníku1001 00010 000
 počet zápisov v knihe pohľadávok2501 00010 000
 kniha majetku (odpisy), drobného majetku
 kniha evidencia DPH
Typy licencií - Skladová evidencia, Pokladnica OBERON
 Typ licencie
 kniha alebo funkciažiadnaMiniŠtandardProfi
 počet skladov
 počet skladových kariet
(vo všetkých aktívnych  skladoch)
1001 00010 000
 počet skladových pohybov (príjmov a výdajov)10010 000100 000
 evidencia výrobných a sériových čísel
 výdajky, príjemky, objednávky
 počet prečítaných PLU z registračných pokladníc100
 celkový počet pokladničných dokladov100
 počet pokladničných dokladov v Pokladnici  OBERON 10/deň
 prepojenie na internetový obchod
 komunikácia s hardvérovými zariadeniami
 program Pokladnica OBERON pre PDA
 program Skladová evidencia pre PDA
Typy licencií - Hotelová recepcia
  Typ licencie
 kniha alebo funkcia žiadna Mini Štandard Profi
počet izieb 2 8 25
počet zápisov v knihe rezervácií 10
počet zápisov v knihe ubytovaní 10
Typy licencií - CRM a registratúra
 Typ licencie
 kniha alebo funkciažiadnaMiniŠtandardProfi
 počet záznamov v registratúrnom denníku105002 000
 počet úloh a udalostí - CRM102501 000
 posielanie SMS správ
Typy licencií - Mzdy a dochádzka
  Typ licencie
 druh programu/evidencie žiadna Mini Štandard Profi
 počet pracovníkov v evidencii
 maximálny počet spracovaných miezd/rok 5 72 240
 priemerný počet pracovníkov/rok 0 6 20
 všetky ostatné evidencie
 sieťová verzia × × × ×
 počet spracovávaných firiem 1 1 1
 prenositeľnosť údajov na iné počítače
Typy licencií - Ostatné evidencie a funkcie
 Typ licencie
 kniha alebo funkciažiadnaMiniŠtandardProfi
 transport údajov
 program Evidencia vozidiel
 program Editor tlačových výstupov
 počet spracovávaných firiem111
 prenositeľnosť údajov na iné počítače
 všetky ostatné evidencie
 služba Vzdialená pomoc
 aktualizácia programov cez internet
 automatická aktualizácia

Systémové požiadavky

PC - minimálne

 • OS Microsoft  Windows Vista/ 7/ 8
 • CPU 1GHz a vyšší
 • RAM 1GB
 • 350MB voľného priestoru na pevnom disku pre plnú inštaláciu
 • monitor s rozlíšením minimálne 1024x768

PC - odporúčané

 • OS Microsoft  Windows 7/ 8/ 10
 • CPU 2GHz a vyšší
 • RAM 2GB
 • 2GB voľného priestoru na pevnom disku pre plnú inštaláciu a databázu
 • 17" monitor alebo väčší

Server - odporúčané 

 • CPU 2GHz a vyšší
 • RAM 4GB
 • 10GB voľného priestoru na pevnom disku pre plnú inštaláciu a databázu
 • Kvalitná a rýchla počítačová sieť predovšetkým pri 3 a viac súčasne pripojených pracovných staníc

Súvisiace produkty

Systém OBERON je vyvíjaný na najmodernejšej platforme .NET v prostredí Microsoft Visual Studio. To umožňuje implementovať ďalšie najmodernejšie súvisiace technológie, napr. pre prístup k databázovým údajom, pre generovanie tlačových výstupov, pre pripojenie rôznych externých zariadení a podobne.

 • Microsoft Access
 • MySQL
 • MariaDB
 • Microsoft SQL Server

Tlačové výstupy si môže užívateľ upraviť podľa vlastných požiadaviek a predstáv. OBERON používa moderný a výkonný generátor tlačových zostáv firmy Stimulsoft.

Umožňujú komunikáciu medzi systémom OBERON a ďalšími nadstavbovými modulmi, prípadne inými externými systémami pomocou protokolu SOAP.

 • Fiscal Universal Interface
 • CashRegister Universal Interface
 • eShop Universal Interface
 • TransportData Universal Interface

Zabezpečuje export a import údajov. Pre import údajov z iných systémov je možné využiť XML komunikáciu (napr. import príjemky do skladu).

Vytvorte si aplikáciu podľa Vašich predstáv. OBERON API Vášmu programátorovi umožňuje prístup ku všetkým účtovným údajom (súbor objektov, funkcií, štruktúr ).

Ukážky obrazoviek programu