Pomocník systému OBERON
Nastavenie off-line pobočkového režimu

Ďalšie možnosti produktu > Pobočkový režim > Off-line pobočkový režim > Nastavenie off-line pobočkového režimu

Táto téma Pomocníka je venovaná postupu nastavenia off-line pobočkového režimu ako variantu pobočkového režimu. Pobočkový režim ako taký predstavuje jednu z možností použitia systému OBERON. Viac informácií je v téme Všeobecne o on-line pobočkovom režime

Pri nastavení off-line pobočkového režimu je potrebné postupovať rozvážne, pretože nesprávnym nastavením importu môže dôjsť k neželanému prepísaniu údajov, prípadne k ich strate. Transport údajov predstavuje pomerne zložitú problematiku, preto by nastavenie mal vykonať pokročilý používateľ, prípadne servisný technik. 

Off-line pobočkový režim umožňuje transportovať nasledujúce evidencie:

Pomenovanie zdrojov a cieľov

Definovanie transportu údajov

 Príklad nastavenia transportu údajov je dostupný v téme Príklad nastavenia exportu faktúr.

Spustenie transportu údajov

Technické informácie o exporte a importe prenášaného súboru (OBERON File Transfer)

Správy o priebehu transportu

Zmeny v nastaveniach transportov, predovšetkým typu import so skladovými kartami alebo skladmi vykonávajte obozretne, inak môže dôjsť k nechcenému prepísaniu skladových kariet alebo celého skladu. V pobočkách zverte túto činnosť zodpovednej osobe. Používajte modul Automatické zálohovanie v režime pre denné zálohovanie. Ak nemáte istotu v správnom nastavení transportu, poraďte sa na linke podpory.

Príbuzné témy