Pomocník systému OBERON
Formulár Off-line transport údajov - export a import

Formulár Off-line transport údajov - export a import je dostupný z ponuky Servis. V prípade, že sa v ponuke položka nenachádza, je potrebné povoliť transport údajov (ponuka Servis - Nastavenia programov), Formulár Transport údajov je možné spustiť z programu OBERON Center. Viac informácií o transporte údajov je možné získať v téme Všeobecné informácie o transporte údajov.

Nastavenie transportu údajov odporúčame začať v oddiele Základné, záložka Základné údaje. Medzi najdôležitejšie nastavenie je Typ transportu údajov a Smer transportu. Jeden transport údajov môže obsahovať údaje z viacerých oddielov. Ak nebude nastavený žiadny oddiel, transport údajov nebude obsahovať žiadne údaje.

Popis formulára Off-line transport údajov - export a import

Oddiel Základné

Typ transportu

Názov

Popis

Vykonávať na počítači

Smer výmeny údajov

 Nastavenia sa menia v závislosti od vybraného typu transportu.

OBERON File Transport

Formát údajov

Zdroj transportu

Importovať zo súboru

Spôsob prenosu

OBERON Database

Pripojenie k databáze systému OBERON

Transport údajov vykonávať pomocou tretej databázy

Transport Data Universal Interface

Transport Data Universal Interface umožňuje transportovať údaje pomocou externej DLL knižnice (zásuvný modul, AddIn). Zásuvný modul je možné získať nainštalovaním pomocou Správcu doplnkov, prípadne od externého dodávateľa.

Súbor ovládača (DLL knižnice)

Nastavenia zásuvného modulu

Časový plán

Ochrana heslom počas prenosu


Oddiel Vzdialená pokladnica

Oddiel Kniha pohľadávok

Oddiel Kniha záväzkov

Oddiel Objednávky vydané

Oddiel Objednávky prijaté

Oddiel Skladové karty

Oddiel Obchodní partneri

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018