Pomocník systému OBERON
Fiscal Universal Interface - inštalácia

Fiscal Universal Interface nepredstavuje konkrétny typ fiškálneho modulu, je to len rozhranie, pomocou ktorého je možné pripojiť k systému OBERON aj taký fiškálny modul, ktorý nie je priamo natívne podporovaný. Pred nastavením v systéme OBERON je potrebné k počítaču pripojiť daný fyzický fiškálny modul.

Nastavenia v  OBERON-e

  1. Pripojte k počítaču fiškálny modul (fiškálnu tlačiareň), nainštalujte potrebné ovládače, ako aj ovládač pre OBERON. Ovládače dodáva výrobca (predajca) daného zariadenia. 
  2. Spustite program OBERON, zvoľte ponuku Servis, položku Zariadenia.
  3. Stlačte tlačidlo Pridať, v otvorenom formulári zadajte pomenovanie zariadenia (názov pokladnice), určite Typ zariadenia na Fiškálny modul, vyberte Model zariadenia Fiscal Universal Interface, zadajte ostatné údaje.
  4. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie. Otvorí sa formulár, v ktorom je nevyhnutné nastaviť v záložke Komunikácia pole Súbor ovládača. Je to rozbaľovací zoznam, do ktorého sú načítané všetky ovládače inštalované v počítači, ktoré podporujú rozhranie Fiscal Universal Interface. Tlačidlom Otestovať je možné skontrolovať korektnosť súboru ovládača.
  5. V tejto istej záložke sa nachádzajú aj nastavenie komunikácie s daným fiškálnym modul - po ich vyplnení a opätovnom stlačení tlačidla Otestovať by sa ma skontrolovať aj komunikácia s daným zariadením (záleží však od externého ovládača).
  6. Ďalej v záložke Predaj je potrebné nastaviť Sklad (prípadne zoskupenie skladov), z ktorých bude pokladnica predávať, Predajnú cenu, Predajné miesto. V záložke Nastavenie modulu sa nastavuje hlavička, pätičku dokladu a ďalšie údaje.
  7. Po stlačení tlačidlo OK je inštalácia fiškálneho modulu ukončená. Ďalej je potrebné upraviť nastavenia programu Pokladnica OBERON
Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

7.12.2018