Pomocník systému OBERON
Formulár Predkontácie - Jednoduché účtovníctvo

Formulár Predkontácie umožňuje pridávať a upravovať účtovné a skladové predkontácie. Predkontácie slúžia na rýchlejšie a pohodlnejšie účtovanie často sa opakujúcich účtovných zápisov.

Číslo predkontácie

Väzba na iné knihy

Typ DPH

DPH - Kontrolný výkaz

DPH - Súhrnný výkaz

Percento odpočítania

Predkontácia preúčtovania daňových nákladov

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018