Pomocník systému OBERON
Formulár Predkontácie - Jednoduché účtovníctvo

Formulár Predkontácie umožňuje pridávať a upravovať účtovné a skladové predkontácie. Predkontácie slúžia na rýchlejšie a pohodlnejšie účtovanie často sa opakujúcich účtovných zápisov.

Popis formulára Predkontácia-Účtovné predkontácie

Formulár je dostupný cez ponuku Účtovníctvo-Predkontácie, tlačidlo Nový-Účtovné predkontácie.

Číslo predkontácie

Väzba na iné knihy

Typ DPH

DPH - Kontrolný výkaz

DPH - Súhrnný výkaz

Percento odpočítania

Predkontácia preúčtovania daňových nákladov

Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.1.2018