Pomocník systému OBERON
Formulár Internetový obchod - off-line pripojenie

Popis formulára Internetový obchod - Off-line pripojenie

Názov

Typ obchodu

Vykonávať pod používateľom

Typ prenosu

Nastaviť

Zakázať internetový obchod

Spôsob prenosu

Názov súboru

Čas prenosu

Zoznam úloh pred a po spustením prenosu

Upraviť

Oprávnený používateľ

Vyberte sklady, z ktorých budú transportované údaje pre internetový obchod

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018