Pomocník systému OBERON
Grafický prehľad poskytovaných služieb

Základné informácie

Obrázok č. 1: Formulár Grafický prehľad poskytovaných služieb - denný plánovač

Vysvetlivky k formuláru Grafický prehľad poskytovaných služieb

V ľavej časti formulára sa nachádzajú záložky s týmito obrázkami:

On-line rezervácie - zobrazí zoznam rezervácií so stavom Nová on-line rezervácia alebo Dopyt (pričom dátum príchodu je neskorší ako aktuálny dátum). On-line rezerváciu je možné vykonať priamo z webového formulára.
Dnešné rezervácie - zobrazí zoznam služieb hostí k dátumu spracovania.
Neuhradené služby - zobrazí zoznam služieb neuhradených k dátumu spracovania. Vyúčtovať službu je možné z ponuky HotelKniha poskytovaných služieb, tlačidlo Možnosti, alebo stlačením pravého tlačidla myši na príslušnej službe.

Dostupné možnosti evidencie

Vo formulári Grafický prehľad poskytovaných služieb sú dostupné ďalšie možnosti práce so záznamami, a to v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť väzby dokumentu

Zobraziť nastavenie farieb

Presunúť službu

Zameniť služby

Označiť službu ako poskytnutú

Zrušiť označenie služby ako poskytnutej

Vyúčtovať

Odoslať e-mail

Príbuzné témy

EXALOGIC, s. r. o., www.exalogic.sk

9.10.2018