Pomocník systému OBERON
Transport údajov

OBERON - Položky v ponukách > Servis > Transport údajov
Položka ponuky otvorí OBERON Center. Položka nie je dostupná, ak nie je povolený transport údajov. Transport údajov sa nastavuje v ponuke Servis, Nastavenia programu.
Ďalšie informácie získate v téme Transport údajov.
Príbuzné témy