Pomocník systému OBERON
Transport údajov

Položka ponuky otvorí OBERON Center. Položka nie je dostupná, ak nie je povolený transport údajov. Transport údajov sa nastavuje v ponuke Servis, Nastavenia programu.
Ďalšie informácie získate v téme Transport údajov.
Príbuzné témy

Exalogic, s.r.o., www.exalogic.sk

15.3.2018