Pomocník systému OBERON
Nastavenie servera OBERON Automation Center

OBERON Automation Center > Nastavenie servera OBERON Automation Center

OBERON Automation Center (skrátene OAC), ktorý je určený na vykonávanie automatických úloh na pozadí systému OBERON, sa skladá z dvoch častí: OBERON-Automation-Center-Service.exe (server) a OBERON-Automation-Client.exe (klient). Táto téma Pomocníka je venovaná konfigurácii jeho prvej časti: OBERON-Automation-Center-Service.exe (server).

Základné informácie

Postup nastavenia

 1. Na počítači, ktorý je neustále zapnutý (spravidla sieťovom databázovom serveri), vykonajte inštaláciu OBERON-u a spustite program OBERON - Agenda firmy ako správca.
 2. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy). Databázový systém zvoľte SQL server.
 3. V ponuke OBERON, Otvorenie agendy (firmy) otvorte databázu účtovnej jednotky.
 4. V ponuke OBERON zvoľte položku OBERON Automation Center (klient). Otvorí sa program OBERON Automation Center (klient), v ktorom vyberte oddiel Windows služba. V ňom je možné vykonať konfiguráciu servera OBERON Automation Center (OAC).
 5. Stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné na danom počítači vytvoriť server OAC, ktorý predstavuje službu systému Windows.
 6. Zadajte základné údaje potrebné na vytvorenie servera OAC:
  • pomenovanie servera - odporúča sa použiť prefix OAC, napr. OAC-NAZOV-PC,
  • číslo IP portu - predvolený port je 20 200,
  • heslo servera - zadajte heslo (povinný údaj, vyžaduje sa pri pripojení programu OBERON Automation Center (klient) k serveru OAC).
 7. Stlačte tlačidlo Ďalej. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa na danom počítači vytvorí server OBERON Automation Center, t. j. služba v systéme Windows.
 8. V oddiele Pripojenie k serveru OAC stlačte tlačidlo Vlastnosti. Pomocou tlačidla Vyhľadať vyhľadajte nakonfigurovaný server OBERON Automation Center.
 9. Stlačte tlačidlo OK a následne tlačidlo Pripojiť. Zadajte heslo k serveru OAC.
 10. Pripojenie k serveru OBERON Automation Center je dokončené (ikona signalizujúca status pripojenia k serveru OAC je zelenej farby).
 11. V oddiele Firmy stlačte tlačidlo Nový a nalistujte databázu firmy. Pri použití OBERON Automation Center odporúčame používať databázu SQL.
 12. V oddiele Automatické úlohy sa zobrazujú automatické úlohy firiem nalistovaných v oddiele Firmy. Automatické úlohy sa definujú v ponuke ServisAutomatické úlohy.
Postup nastavenia programu OBERON Automation Center (klient) je dostupný v téme Nastavenie OBERON Automation Center (klient).

Riešenie problémov pri konfigurácii servera OAC

 1. Ak sa služba Windows (server OAC) nespustí automaticky (nebeží), je potrebné službu spustiť manuálne v zozname služieb Windows (Services).
 2. Uistite sa, že ste pred nastavením OBERON Automation Center spustili OBERON ako správca.            
 3. Uistite sa, že v starších verziách Windows je nainštalovaná verzia Microsoft .NET Framework 4.8 alebo novšia.
 4. Skontrolujte uložené záznamy (logy) v Prehliadači udalostí (Event Viewer) a v Sledovaní činností na detekciu vzniknutých problémov.
 5. Zasielanie hromadných e-mailových správ, resp. notifikácií a pod. s chybnou diakritikou - v nastaveniach systému Windows (Regionálne nastavenia) je potrebné nastaviť jazyk Slovenčina (nastavenie pre systémové služby).
Príbuzné témy