Pomocník systému OBERON
Zadanie počiatočných stavov

Podvojné účtovníctvo > Začíname pracovať > Zadanie počiatočných stavov

Táto téma Pomocníka je venovaná zadaniu počiatočných stavov na účtochpodvojnom účtovníctve.

Základné informácie

Príbuzné témy