Pomocník systému OBERON
Zadanie počiatočných stavov

Podvojné účtovníctvo > Začíname pracovať > Zadanie počiatočných stavov

Zadaním počiatočných stavov sa myslí zadanie počiatočných stavov na účtoch v Účtovníctve. Počiatočné stavy sa zadávajú priamo do účtovného denníka, účtujú sa oproti začiatočnému súvahovému účtu 701.

Príbuzné témy