Pomocník systému OBERON
Zaevidovanie colného dlhu

Jednoduché účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Zaevidovanie colného dlhu

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o postupe pri zaevidovaní colného dlhujednoduchom účtovníctve systému OBERON.

Základné informácie

Postup zaevidovania colného dlhu

  1. V ponuke Fakturácia zvoľte položku Kniha záväzkov.
  2. V otvorenej evidencii stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa sprievodca vytvorením nového dokladu.
  3. Zvoľte Štandardné zadanie, vyberte typ dokladu Colný dlh, obchodného partnera a stlačte tlačidlo Dokončiť.
  4. Otvorí sa formulár Záväzok. Vyplňte príslušné polia. V záložke Položky dokladu pridajte clo a základ DPH. Pri cle uveďte DPH so sadzbou 0. Výšku colného dlhu možno zadať aj bez použitia položiek na faktúre, a to zapísaním do poľa Bez DPH v dolnej časti formulára.
  5. Po stlačení tlačidla OK sa colný dlh uloží do Knihy záväzkov.
Postupom, keď sa colný dlh najskôr zaeviduje v Knihe záväzkov, sa zabezpečí, aby program pridal do Knihy evidencie DPH k tejto DPH aj prislúchajúci základ a zároveň aby po zaúčtovaní colného dlhu do peňažného denníka základ DPH neovplyvnil nákladovú položku účtovnej jednotky. To by nebolo možné zabezpečiť, keby sa colný dlh zaúčtoval priamo do peňažného denníka.
V téme Príklad zaevidovania colného dlhu je uvedený príklad zaevidovania colného dlhu v systéme OBERON.
Príbuzné témy