Pomocník systému OBERON
Zaevidovanie colného dlhu

Jednoduché účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Zaevidovanie colného dlhu

V jednoduchom účtovníctve je colný dlh pre zaúčtovanie do peňažného denníka určité špecifikum. Z dôvodu správneho zaevidovania DPH ho nemožno účtovať priamo do peňažného denníka, najskôr musí byť zaevidovaný do knihy záväzkov.

Postup zaevidovania colného dlhu

  1. Vo formulári Kniha záväzkov stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa sprievodca vytvorením nového záväzku.  
  2. Pomocou sprievodcu vyberte Štandardné zadanie, v rozbaľovacom zozname Typ dokladu vyberte položku Colný dlh.
  3. Stlačte tlačidlo OK, následne sa otvorí formulár Záväzok.
  4. Doplňte ostatné náležitosti colného dlhu vo formulári Záväzok. Výšku colného dlhu možno zadať aj bez použitia položiek na faktúre, zapísaním priamo do poľa, do ktorého sa zadáva DPH. Všimnite si, že celková suma na colnom dlhu sa rovná výške DPH.
  5. Uzatvorte formulár Záväzok tlačidlom OK, do knihy záväzkov sa pridá colný dlh.
V téme Príklad zaevidovania colného dlhu je popísaný príklad zaevidovania colného dlhu.
Príbuzné témy