Pomocník systému OBERON
Fiškálne zariadenie Fiscal Virtual - inštalácia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne > Fiscal Virtual > Fiškálne zariadenie Fiscal Virtual - inštalácia

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu virtuálneho fiškálneho zariadenia Fiscal Virtual - softvérovej náhrady hardvérového fiškálneho zariadenia, ktorá je predovšetkým určená na skúšobné účely, ale aj na tzv. sieťovú tlač, či pre podnikateľov s ŤZP. Ako virtuálne fiškálne zariadenie sa nepripája fyzicky k počítaču - stačí ho len pridať ako ďalšie zariadenie do systému OBERON.

Nastavenia v OBERON-e   

 1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári vyberte typ zariadenia Fiškálne zariadenie, zadajte názov pokladnice, vyberte model Fiscal Virtual a zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom:
  • v záložke Komunikácia skontrolujte nastavenie Adresára s údajmi. Program ho nastaví automaticky a slúži na ukladanie kópií dokladov v elektronickej forme, sú v ňom uložené nastavenia fiškálneho zariadenia, jeho obraty a pod. Na otestovanie komunikácie so zariadením stlačte tlačidlo Otestovať;
  • v záložke Základné je možné vybrať tlačiareň na tlač pokladničných dokladov - určuje, kde sa budú tlačiť doklady, rôzne obraty, priebežné účty a pod. V prípade, že k počítaču nie je pripojená žiadna tlačiareň, môžete vybrať možnosť ***Len zobraziť náhľad***. Vtedy sa doklady netlačia, len zobrazujú v prednastavenom prehliadači TXT súborov, najčastejšie v Poznámkovom bloku systému Windows;
  • v záložke Nastavenia modulu možno nadefinovať údaje hlavičky/pätičky pokladničného dokladu, prípadne ďalšie údaje;
  • v záložke Pokladnica OBERON nastavte parametre predaja a zobrazenia Pokladnice OBERON. Každú pokladnicu definovanú v systéme OBERON je potrebné priradiť k určitému predajnému miestu. Ďalšie dôležité nastavenia sú Režim predaja, Režim zobrazenia a Vytváranie skladových pohybov. Viac informácií získate v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.
 4. Príslušné nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 5. Inštalácia virtuálneho fiškálneho zariadenia je ukončená.
Ďalšie informácie získate v téme Formulár Nastavenie zariadenia.
Príbuzné témy