Pomocník systému OBERON
Fiškálne zariadenie Fiscal Virtual - inštalácia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne (eKasa) > Fiscal Virtual > Fiškálne zariadenie Fiscal Virtual - inštalácia

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu virtuálneho fiškálneho zariadenia Fiscal Virtual - softvérovej náhrady hardvérového fiškálneho zariadenia, ktorá je predovšetkým určená na skúšobné účely, ale aj na tzv. sieťovú tlač, či pre podnikateľov s ŤZP. Ako virtuálne fiškálne zariadenie sa nepripája fyzicky k počítaču - stačí ho len pridať ako ďalšie zariadenie do systému OBERON.

Nastavenia v OBERON-e   

 1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte názov pokladnice, vyberte typ zariadenia Fiškálny modul, model Fiscal Virtual, zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom:
  • v záložke Komunikácia skontrolujte nastavenie Adresára s údajmi. Program ho nastaví automaticky a slúži na ukladanie kópií dokladov v elektronickej forme, sú v ňom uložené nastavenia fiškálneho zariadenia, jeho obraty a pod. Na otestovanie komunikácie so zariadením stlačte tlačidlo Otestovať;
  • v záložke Základné je možné vybrať tlačiareň na tlač pokladničných dokladov - určuje, kde sa budú tlačiť doklady, rôzne obraty, priebežné účty a pod. V prípade, že k počítaču nie je pripojená žiadna tlačiareň, môžete vybrať možnosť ***Len zobraziť náhľad***. Vtedy sa doklady netlačia, len zobrazujú v prednastavenom prehliadači TXT súborov, najčastejšie v Poznámkovom bloku systému Windows;
  • v záložke Nastavenia modulu možno nadefinovať údaje hlavičky/pätičky pokladničného dokladu, prípadne ďalšie údaje;
  • v záložke Pokladnica OBERON nastavte parametre Pokladnice OBERON (režim predaja a zobrazenia, Predajné miesto, Sklad, prípadne zoskupenie skladov, z ktorých bude pokladnica predávať, Predajná cena, tlačidlá a pod.). Viac informácií získate v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.
 4. Príslušné nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 5. Inštalácia virtuálneho fiškálneho zariadenia je ukončená.
Ďalšie informácie získate v téme Formulár Nastavenie zariadenia.
Príbuzné témy