Pomocník systému OBERON
Inštalácia fiškálneho zariadenia Fiscal Virtual

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Fiškálne tlačiarne (eKasa) > Fiscal Virtual > Inštalácia fiškálneho zariadenia Fiscal Virtual

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu virtuálneho fiškálneho zariadenia Fiscal Virtual - softvérovej náhrady hardvérového fiškálneho zariadenia, ktorá je predovšetkým určená na skúšobné účely, ale aj na tzv. sieťovú tlač, či pre podnikateľov s ŤZP. Ako virtuálne fiškálne zariadenie sa nepripája fyzicky k počítaču - stačí ho len pridať ako ďalšie zariadenie do systému OBERON.

Nastavenia v  OBERON-e   

 1. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 2. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte názov pokladnice, vyberte typ zariadenia Fiškálny modul, model Fiscal Virtual, skontrolujte, resp. nastavte pripojenie k počítaču a zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom:
  - v záložke Komunikácia skontrolujte nastavenie Adresára s údajmi. Program ho nastaví automaticky a slúži na ukladanie kópií dokladov v elektronickej forme, sú v ňom uložené nastavenia fiškálneho zariadenia, jeho obraty a pod. Na otestovanie komunikácie so zariadením stlačte tlačidlo Otestovať;
  - v záložke Základné je možné vybrať tlačiareň na tlač pokladničných dokladov - určuje, kde sa budú tlačiť doklady, rôzne obraty, priebežné účty a pod. V prípade, že k počítaču nie je pripojená žiadna tlačiareň, môžete vybrať možnosť ***Len zobraziť náhľad***. Vtedy sa doklady netlačia, len zobrazujú v prednastavenom prehliadači TXT súborov, najčastejšie v Poznámkovom bloku systému Windows;
  - v záložke Nastavenia modulu možno nadefinovať údaje hlavičky/pätičky pokladničného dokladu, prípadne ďalšie údaje;
  - v záložke Pokladnica OBERON nastavte parametre Pokladnice OBERON (režim predaja a zobrazenia, Predajné miesto, Sklad, prípadne zoskupenie skladov, z ktorých bude pokladnica predávať, Predajná cena, tlačidlá a pod.). Viac informácií získate v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.
 3. Príslušné nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 4. Inštalácia virtuálneho fiškálneho zariadenia je ukončená.
Príbuzné témy