Pomocník systému OBERON
EET - Elektronická evidencia tržieb v ČR

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > EET - Elektronická evidencia tržieb v ČR > EET - Elektronická evidencia tržieb v ČR

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike EET - elektronickej evidencii tržieb v Českej republike.

Základné informácie

Nastavenia v OBERON-e

Pred samotným nastavením EET v OBERON-e je potrebné do systému Windows nainštalovať certifikát (osobný certifikát pre daného používateľa), ktorý zabezpečuje šifrovanú komunikáciu s EET. Návod, ako nainštalovať certifikát, je k dispozícii v dokumentácii k EET. Ďalej odporúčame nahliadnuť do nastavení platidiel (Typy platieb) definovaných v OBERON-e. Tie sa pri nastavení pokladnice zasielajú do EET.

 1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.
 3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte názov pokladnice, vyberte typ zariadenia Fiškálny modul, model EET - Elektronická evidence tržeb, zadajte (vyberte) názov počítača, ku ktorému sa má zariadenie pripojiť, prípadne zadajte ostatné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom:
  • v záložke EET zadajte autorizačné údaje EET;            
  • v záložke Komunikácia:
   • skontrolujte nastavenie Adresára s údajmi softvérového fiškálneho modulu. Program ho nastaví automaticky a slúži na ukladanie kópií dokladov v elektronickej forme, sú v ňom uložené nastavenia fiškálneho zariadenia, jeho obraty a pod.;
   • na otestovanie komunikácie stlačte tlačidlo Otestovať;
   • vyberte tlačiareň na tlač pokladničných dokladov;        
   • stlačte tlačidlo Zapísať do modulu - otvorí sa sprievodca, ktorý zapíše platidlá tak do pokladnice v OBERON-e, ako aj do EET;
  • v záložke Nastavenia modulu možno zadefinovať doplňujúcu hlavičku/pätičku pokladničného dokladu;
  • v záložke Pokladnica OBERON nastavte parametre predaja a zobrazenia Pokladnice OBERON. Viac informácií získate v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.
 4. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 5. Inštalácia EET je ukončená.
Tlačiareň, ktorá bude tlačiť pokladničné doklady, musí pracovať v textovom režime. V systéme Windows odporúčame použiť tlačiareň Generic/Text only.
Príbuzné témy