Pomocník systému OBERON
EET - Elektronická evidencia tržieb v ČR

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike EET - elektronickej evidencii tržieb v Českej repulike.

Základné informácie

Nastavenia v OBERON-e

Pred samostným nastavením pokladnice a EET v OBERON-e je potrebné do systému Windows nainštalovať certifikát (osobný certifikát pre daného používateľa), ktorý zabezpečuje šifrovanú komunikáciu s EET. Návod, ako nainštalovať certifikát, je k dispozícii v dokumentácii k EET. Ďalej odporúčame nahliadnuť do nastavení platidiel (Typy platieb) definovaných v OBERON-e. Tie sa pri nastavení pokladnice zasielajú do EET.

 1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Servis zvoľte položku Zariadenia.
 2. Stlačte tlačidlo Pridať. Zadajte:
     - Názov - pomenovanie zariadenia,
     - Typ zariadeniaFiškálny modul,
     - Model  - EET - Elektronická evidence tržeb.
 3. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom:
  - v záložke EET zadajte autorizačné údaje EET;
  - v záložke Komunikácia:
       - skontrolujte nastavenie Adresára s údajmi softvérového fiškálneho modulu. Program ho nastaví automaticky a slúži na ukladanie kópií dokladov v elektronickej forme, sú v ňom uložené nastavenia fiškálneho zariadenia, jeho obraty a pod.;
       - na otestovanie komunikácie stlačte tlačidlo Otestovať;
       - vyberte tlačiareň na tlač pokladničných dokladov;        
       - stlačte tlačidlo Zapísať do modulu - otvorí sa sprievodca, ktorý zapíše platidlá tak do pokladnice v OBERON-e, ako aj do EET;
  - v záložke Nastavenia modulu možno zadefinovať doplňujúcu hlavičku/pätičku pokladničného dokladu;
  - v záložke Pokladnica OBERON nastavte parametre predaja a zobrazenia Pokladnice OBERON. Viac informácií získate v téme Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia.
 4. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 5. Inštalácia EET je ukončená.
Tlačiareň, ktorá bude tlačiť pokladničné doklady, musí pracovať v textovom režime. V systéme Windows odporúčame použiť tlačiareň Generic/Text only.
Príbuzné témy