Pomocník systému OBERON
Snímač RFID kľúčov EXALOGIC ECI-125 - inštalácia

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Snímače prístupu > EXALOGIC ECI-125 > Snímač RFID kľúčov EXALOGIC ECI-125 - inštalácia

Táto téma Pomocníka obsahuje popis inštalácie a návod na použitie snímača RFID kľúčov EXALOGIC ECI-125 - hardvérového zariadenia na snímanie kľúčov, kariet a identifikačných náramkov s RFID čipom.

Pripojenie zariadenia

 1. Pripojte snímač k počítaču pomocou rozhrania USB a nainštalujte ovládač virtuálneho sériového portu na vytvorenie virtuálneho COM portu v počítači. Ovládač pre snímač prístupu ECI-125 je k dispozícii na stránke www.exalogic.sk v sekcii Na stiahnutie.
 2. V tej iste sekcii stiahnite do počítača Ovládač pre ECI-125 (3.3.2.105).
 3. Vo formulári Správca zariadení kliknite pravým tlačidlom myši na názov vytvoreného virtuálneho COM portu a vyberte možnosť Aktualizovať ovládač (Obrázok č. 1).
 4. V ďalšom kroku vyberte možnosť Vyhľadať softvér ovládača v tomto počítači.
 5. Následne vyberte možnosť Chcem vybrať zo zoznamu dostupných ovládačov vo svojom počítači.
 6. V nasledujúcom kroku vyberte položku Prolific USB-to_Serial Comm Port Verzia: 3.3.2.105 [27.10.2008] a stlačte tlačidlo Ďalej.
 7. Po úspešnej aktualizácii ovládača stlačte tlačidlo Zavrieť.
Uvedený postup je platný pre operačný systém Windows 10. Pri iných verziách OS Windows postupujte analogicky.
Obrázok č. 1: Správca zariadení

Nastavenia v OBERON-e

 1. Ak ešte nemáte vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie novej firmy.
 2. Spustite program OBERON - Agenda firmy.    
 3. Zvoľte ponuku Servis, Zariadenia, stlačte tlačidlo Pridať. V otvorenom formulári zadajte názov zariadenia, vyberte typ zariadenia Snímač prístupu alebo Snímač čiarového kódu, model ECI - 125.
 4. Stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie - otvorí sa formulár, v ktorom vyberte správny COM port - jeho číslo získate v Správcovi zariadení (Obrázok č. 1). Správnosť pripojenia a funkčnosť snímača overíte priložením RFID kľúča k zariadeniu - ak sa v textovom poli zobrazí kód kľúča, zariadenie je pripojené a funguje správne.
 5. Príslušné nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 6. V ponuke Servis, Používatelia vyberte používateľa, ktorému chcete priradiť prístupový kľúč a stlačte tlačidlo Oprava. Zobrazí sa formulár Používateľ. V záložke Podrobnosti kliknite do poľa Kód rýchleho prístupu a priložte k snímaču jeden z prístupových kľúčov - do poľa Kód rýchleho prístupu sa zosníma kód z kľúča.
 7. Inštalácia snímača je ukončená.

Návod na použitie

  Návod na použitie EXALOGIC ECI-125

Príbuzné témy