Pomocník systému OBERON
Sprievodca Prečíslovanie poradových čísel

Sprievodca Prečíslovanie poradových čísel umožňuje automaticky prečíslovať poradové čísla dokladovpeňažnom denníku v chronologickom slede (podľa dátumu dokladu). Sprievodca je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Účtovníctvo, Peňažný denník po stlačení tlačidla Možnosti.

Pred použitím funkcie prečíslovania poradových čísel dokladov sa odporúča vykonať zálohovanie údajov, keďže prečíslovanie je nevratný proces (nie je možné obnoviť pôvodné hodnoty).

Základné informácie

Príbuzné témy