Pomocník systému OBERON
Zápis staršieho dokladu do peňažného denníka

Jednoduché účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Zápis staršieho dokladu do peňažného denníka

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie, ako postupovať v prípade, že je potrebné zaúčtovať starší pokladničný doklad do peňažného denníka.

Základné informácie

Ak využívate možnosť prečíslovania pokladničných dokladov, je potrebné vypnúť čísla pokladničných dokladov pri tlači, prípadne doklady tlačiť až po vložení všetkých starších dokladov.
V prípade, že sa chcete vyhnúť prečíslovávaniu pokladničných dokladov v peňažnom denníku, je možné použiť tzv. číslovanie podľa dátumu (ponuka ServisNastavenia programuoddiel Firma, Účtovníctvo, záložka Peňažný denník - Typ číslovania). Doklad z 8. mája bude mať v tom prípade priradené číslo napr. P-0805-004. Tým je možné jednoducho dopĺňať do peňažného denníka aj staršie doklady.
Príbuzné témy