Pomocník systému OBERON
Zápis staršieho dokladu do peňažného denníka

Jednoduché účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Zápis staršieho dokladu do peňažného denníka

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie, ako postupovať v prípade, že je potrebné zaúčtovať starší pokladničný doklad do peňažného denníka.

Základné informácie

Ak využívate funkciu prečíslovania pokladničných dokladov, je potrebné pri tlači pokladničných dokladov v peňažnom denníku zakázať tlač čísla pokladničného dokladu (v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Používateľ, Tlač, záložka Účtovníctvo).

V prípade, že sa chcete vyhnúť prečíslovávaniu pokladničných dokladov v peňažnom denníku, je možné použiť tzv. číslovanie podľa dátumu (ponuka ServisNastavenia programuoddiel Firma, Účtovníctvo, záložka Peňažný denník - Typ číslovania). Doklad z 8. mája bude mať v tom prípade priradené číslo napr. P-0805-004. Tým je možné jednoducho dopĺňať do peňažného denníka aj staršie doklady.
Príbuzné témy