Pomocník systému OBERON
Sprievodca Prečíslovanie pokladničných dokladov

Sprievodca Prečíslovanie pokladničných dokladov umožňuje automaticky prečíslovať pokladničné dokladypeňažnom denníku v chronologickom slede (podľa dátumu dokladu). Sprievodca je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Účtovníctvo, Peňažný denník po stlačení tlačidla Možnosti.

Pred použitím funkcie prečíslovania pokladničných dokladov sa odporúča vykonať zálohovanie údajov, keďže prečíslovanie je nevratný proces (nie je možné obnoviť pôvodné hodnoty).

Základné informácie

Ak využívate funkciu prečíslovania pokladničných dokladov, je potrebné pri tlači pokladničných dokladov v peňažnom denníku zakázať tlač čísla pokladničného dokladu (v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Používateľ, Tlač, záložka Účtovníctvo).

Príklad

V praxi sa môže vyskytnúť situácia, že jeden doklad je v peňažnom denníku rozúčtovaný na viac záznamov (riadkov), a to najčastejšie z dôvodu rozúčtovania.

Doklady (pokladňa) s číselným radom:

01.01.    P-001
05.01.    P-002
10.01.    P-003
10.01.    P-003
10.01.    P-004
12.01.    P-005

Po pridaní nového pokladničného dokladu dňa 04.01 a prečíslovaní dokladov sa číselný rad upraví takto:

01.01.    P-001
04.01.    P-002
05.01.    P-003
10.01.    P-004
10.01.    P-004
10.01.    P-005
12.01.    P-006

Príbuzné témy