Pomocník systému OBERON
Sprievodca Obchodní partneri - import údajov

Sprievodca Obchodní partneri - import údajov umožňuje jednorazovo naimportovať údaje o obchodných partneroch do evidencie obchodných partnerov, a to z inej firmy alebo zo súboru typu XLSX. Sprievodca je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka FirmaObchodní partneri, tlačidlo Možnosti.

Základné informácie  

Postup importovania obchodných partnerov

  1. Ak ešte nemáte v systéme OBERON vytvorenú (založenú) firmu, vytvorte ju - bližšie informácie nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).
  2. V programe OBERON - Agenda firmy otvorte knihu Obchodní partneri (ponuka Firma) a stlačte tlačidlo Možnosti. Vyberte možnosť Import obchodných partnerov. Zobrazí sa sprievodca, v ktorom vyberte zdroj údajov. Pri importe z inej firmy zvoľte, či sa majú importovať len označené záznamy.
  3. Zvoľte, či sa pri nájdení zhody majú aktuálne záznamy prepísať importovanými.
  4. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa do evidencie obchodných partnerov naimportujú údaje o obchodných partneroch.

Ďalšie informácie o importe zo súboru XLSX

Príbuzné témy