Pomocník systému OBERON
Merné jednotky

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Predvoľby > Merné jednotky

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Merné jednotky v ponuke Firma, Predvoľby programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Nastavenia mernej jednotky a alternatívnej mernej jednotky pre príjem/výdaj v baleniach

Informácie o práci s mernými jednotkami na skladovej karte je možné získať v téme Práca s mernými jednotkami.
Príbuzné témy