Pomocník systému OBERON
Nedostatočné licenčné práva na vykonanie tejto činnosti

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o dialógovom okne týkajúcom sa informácie o nedostatočných licenčných právach v module Podvojné účtovníctvo.

Základné informácie

Upozornenie: V jednom účtovnom období (od 1.1. do 31.12.) je možné pracovať v rámci tzv. trial licencie len raz. Podrobné informácie o fungovaní trial licencie získate v Obchodných podmienkach.
Príbuzné témy