Pomocník systému OBERON
Poškodená súborová databáza Microsoft Access
Riešenie technických problémov > Problémy so spustením programu > Poškodená súborová databáza Microsoft Access

Táto téma Pomocníka popisuje problémy pri spustením programu, ktoré môžu byť spôsobené poškodením súborovej databázy Microsot Access. K tomuto poškodeniu dochádza pri automatickej aktualizácii systému Windows vydanej firmou Microsoft (od 9.1.2019). Od tejto aktualizácie prestal systém Windows podporovať verziu 1997 súborovej databázy Microsoft Access. Keďže OBERON podporuje viacero databázových systémov, problémy sa týkajú len používateľov, ktorí požívajú túto súborovú databázu.

Popis problému

Chyba sa prejavuje pri súborovej databáze Microsoft Access (súbor s príponou MDB), teda nie pri SQL databázach. Aktualizácia spôsobí nefunkčnosť databázového konektora, ktorý pristupuje k tejto súborovej databáze.

 

Problémové aktualizácie:

Windows 10 version 1809 – KB4480116
Windows 10 version 1803 – KB4480966
Windows 10 version 1709 – KB4480978
Windows 10 version 1703 – KB4480973
Windows 10 version 1607 – KB4480961
Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 – KB4480963
Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2 SP1 – KB44809
Obrázok č. 1: Chybové hlásenie

 

Obrázok č. 2: Chybové hlásenie po inštalácii verzie OBERON-u Január/2019

 

Riešenie

Bola vydaná verzia OBERON-u Február/2019, v ktorom bola nahradená pôvodná verzia súborovej databázy Microsoft Access (1997) inou verziou (Microsoft Access 2003). Okrem toho, pribudla podpora ďalšej verzie súborovej databázy Microsoft Access 2007, ktorý používa databázový súbor s príponou ACCDB. Na prístup k tomuto súboru sa používa iná verzia databázového systému (2007 Office System Driver), ktorý je potrebné do počítača doinštalovať.

Skôr, ako bude možné vykonať prechod na vyššiu verziu súborovej databázy Microsoft Access, je nevyhnutné, aby aktuálny databázový systém na vašom počítači pracoval korektne. Inými slovami, je nevyhnutné mať spustený Microsoft Access 97 Fix, alebo mať odinštalované problémové aktualizácie systému Windows (postup nájdete v článku https://exalogic.sk/nova-verzia-systemu-oberon-februar-2019/) . Overiť správne fungovanie databázového systému je možné vytvorením novej skúšobnej firmy (databázy).

Postup riešenia

  1. Zálohovanie databázy – v prvom kroku je potrebné vykonať zálohu aktuálnej databázy, prípadne všetkých databáz (v prípade účtovných firiem). V prípade jednej účtovnej jednotky je možné použiť manuálne zálohovanie dostupné v ponuke Servis, Zálohovanie údajov. V prípade vyššieho počtu databáz použite automatické zálohovanie. Inou možnosťou je jednoducho skopírovať databázu/databázy na záložné médium pomocou súborového manažéra (Prieskumník Windows, Total Commander… ).
  2. Inštalácia novej verzie OBERON-u – verzia Február/2019 alebo novšia.
  3. Konverzia na novú verziu databázy – používanú verziu súborovej databázy Microsoft Access je možné zmeniť funkciou Údržba databázy Microsoft Access, prípadne funkciou Prevod do novej databázy. Pre účtovné firmy s vyšším počtom databáz pribudol nový sprievodca Hromadná údržba databáz Microsoft Access. Obe voľby sú dostupné v ponuke OBERON, Otvorenie agendy firmy, tlačidlo Možnosti.

Oranžovou farbou sú zvýraznené databázy (firmy), ktoré používajú pôvodnú verziu súborovej databázy Microsoft Access a ktoré je potrebné konvertovať na vyššiu verziu súborovej databázy.

  1. Opätovné zálohovanie databázy – po konverzii je potrebné vykonať opätovnú zálohu aktuálnej databázy, prípadne všetkých databáz (v prípade účtovných firiem). V prípade jednej účtovnej jednotky je možné použiť manuálne zálohovanie dostupné v ponuke Servis, Zálohovanie údajov. V prípade vyššieho počtu databáz použite automatické zálohovanie. Inou možnosťou je jednoducho skopírovať databázu/databázy na záložné médium pomocou súborového manažéra (Prieskumník Windows, Total Commander… ). 
K postupu bol spracovaný aj videonávod Aktualizácia databázy Access, ktorý znázorňuje najdôležitejšie kroky postupu (okrem zálohovania databázy na začiatku a na konci postupu).

 

Alternatívne riešenie

Súborová databáza Microsoft Access je vhodná pri používaní najmä na jednom počítači. I keď z technického hľadiska ju môžu používať viacerí používatelia v sieti, v súčasnosti existujú optimálnejšie riešenia, a to použitie SQL servera. Hoci je toto riešenie na správu o niečo náročnejšie, poskytuje lepší výkon (rýchlejšie odozvy) a najmä vyššiu bezpečnosť, a to za porovnateľné náklady, ako súborová databáza. Napríklad SQL server MariaDB je open source riešením, ktoré je možné získať zdarma. Odporúčame obrátiť sa na svojho servisného technika, ktorý vám poskytne najlepšie riešenie podľa vašich potrieb a požiadaviek.

Príbuzné témy